SAMFERDSEL

Uklart om kampfly

Utstillingen på Le Bourget i juni ga ingen avklaring omkring hovedtrekkene i kampflysituasjonen for den vestlige verden. En av de viktigste årsakene var at den amerikanske forsvarsministeren Donald H. Rumsfeld ventet på resultatet av departementets omfattende forsvarsanalyse, Quadrennial Defense Review (QDR).

Analysen vil trolig gi svar på en rekke viktige spørsmål, blant annet om Joint Strike Fighter-programmet (JSF). Dermed vil forholdet til Lockheed Martin/Boeing/Pratt & Whitney F-22 Raptor kunne falle på plass for USA, og valget av nye kampfly for eksempel for Norge, kanskje bli enklere.

Ryktene svirrer

Mange tviler på at Bush-administrasjonen vil fortsette JSF-programmet uten betydelige endringer. Spørsmålet er hva slags. Én mulighet er at Stovl- versjonen (Short take-off, vertical landing) blir skrinlagt, en annen at hele programmet skjæres ned eller strekkes over tid.

Andre hevder at utsiktene for JSF som et hele endret seg merkbart til det bedre da Storbritannia sluttet seg til programmet og at man, tross en samlet investering på omkring 200 milliarder dollar, bør kunne regne med å produsere hele 3000 fly for US Air Force, US Navy og US Marine Corps, pluss 2 000 for eksport.

I dag er det vel slik at flyvåpenet og marinen må overbevises om JSFs potensial – marineinfanteriet er den eneste våpengrenen som, sammen med Storbritannia, virkelig ønsker seg det nye kampflyet med Stovl-egenskaper.

Favoritt

Det amerikanske flyvåpenets favoritt i øyeblikket er F-22 Raptor. Antallet fly som planlegges anskaffet, ligger på 339, men enkelte tror at tallet vil bli redusert ytterligere om ikke bruksområdet utvides med for eksempel Global Reconnaisance Strike.

Hvis JSF-programmet skulle bli skåret ned eller strukket, kan antallet på den annen side komme til å øke. Produksjon for eksport synes akkurat nå tvilsomt.

Konkurranse

Den intense JSF-konkurransen mellom Lockheed Martin og Boeing fortsetter ved innledningen til Stovl-prøvefasen.

Lockheed Martin JSF X-35B foretok den første vertikale start og landing 23. juni i det høytliggende ørkenstrøket ved Palmdale i California, mens Boeing JSF X-32B gjennomførte den første vertikal landing 27. juni etter overgang fra vingeløft til jetløft.

Denne prøven fant sted ved Naval Air Station Patuxent River i Maryland, dit også Lockheed Martin skulle henlegge prøveprogrammet fra slutten av juli. Da skal Stovl-prøvefasen etter planen være avsluttet, og flyvere fra United States Marine Corps og Storbritannia har hatt anledning til å vurdere begge typer.

Data og resultater fra en rekke korte starter og vertikale landinger skal være overlevert JSF-prosjektkontoret i august, og i oktober skal en vinner utpekes. Kriteriene er mange, men sentralt står en sammenligning av Boeings direkteløft-system med Lockheed Martins bruk av en separat løftvifte som akseldrives av hovedmotoren.

Løftviften medfører i seg selv en masseøkning på ca. 1360 kg, mens Boeings løsning betyr omkring 320 kg ekstra. På den annen side har X-32Bs hovedmotor en 1135 kilograms større masse enn X-35Bs, slik at forskjellen ikke er så stor. Og dermed blir skyvkraft/masse-forholdet og energibruken for styring viktig.

Et annet kriterium er graden av pilot-innsats nødvendig under for eksempel en vertikal landing. Denne innsatsen påvirker operasjons- og treningskostnader.

Les mer om: