KRAFT

Uklart når vi får automatisk strømavlesing

Strømmåler fra Kamstrup.
Strømmåler fra Kamstrup. Bilde: Hafslund

Automatisk måleravlesing kommer - og det blir ikke gratis.– Vår konklusjon er at det ut fra et samfunnsmessig synspunkt vil være riktig å sette i gang en fullskala innføring av mer moderne målerutstyr, sier avdelingsdirektør Marit L. Fossdal i NVE.

Det betyr i så fall en samlet investering på et sted mellom fire og fem milliarder kroner.Ingen tidsfrist

NVE tror at det kan være mulig å gjennomføre en fullskala utbygging innen 2013, men påpeker at det vil være nødvendig å avklare en del forhold med bransjen og forbrukerorganisasjonene på forhånd.

– Det gjelder ikke minst hvilke funksjonelle krav som skal stilles til utstyret. Dette må avklares for å gi økt forutsigbarhet for bransjen. Vi mener at disse kravene bør kunne utformes i samarbeid med bransjen og forbrukersiden i løpet av høsten 2007 og gjøres gjeldende fra 1.1.2009. I så fall burde det være mulig med en eventuell full innføring innen 2013, sier Fossdal.

Mye på få

I dag er det kunder med forbruk over 100.000 kWh i året som har krav om å installere denne typen utstyr.

De står for om lag 60 prosent av strømbruken i Norge, men bare fire prosent av målerpunktene.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.