Uklare rammer for byggnæringen

BI-professor Torger Reve mener en egen stortingsmelding vil være være med på å synliggjøre verdiskapingen og viktigheten av norsk bygge- anleggs-, og eiendomsnæring. FOTO: BI (Bilde: BI)
(Bilde: Morten Brun)
BYTTER OMRÅDE: Åslaug Haga, som på dette bildet tatt for to dager siden taler engasjert om utfordringene "vi skal løse sammen" med byggenæringen, har ikke lenger bygg som sitt område. Isteden får hun nye utfordringer som olje- og energiminister. (Bilde: Mona Strande)
  • Bygg

BAE-NÆRINGEN

* står for bygge-, anleggs-, og eiendomsnæringen

* Norges nest største i verdiskaping etter oljenæringen

* passert 150 milliarder i verdiskaping\ 500 mrd. i omsetning

* 300.000 ansatte

* 60.000 bedrifter

Bygg, anlegg og eiendomsnæringen faller mellom flere stoler. Det er på tide med rydding.

Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen må i dag forholde seg til minst fem departement:

  • Arbeids- og administrasjonsdepartementet når det gjelder arbeidskraft og arbeidsinnvandring,
  • Finansdepartementet når det gjelder skatter og avgifter
  • Kommunal- og arbeidsdepartementet når det gjelder plan- og bygningslov
  • Næringsdepartementet når det gjelder generell næringspolitikk
  • Utdanningsdepartementet når det gjelder kompetanse

- Næringen som er Norges nest største i verdiskaping etter oljenæringen, trenger en stortingsmelding for å klarlegge gode og utviklende rammevilkår, mener BI-professor Torger Reve.

Reve viser blant annet til at næringen er den en av de dårligste i klassen til å drive kompetanseutvikling, innovasjon og FoU-arbeid.

– Næringen må satse på innovative produkter og tjenester, mer aktivt salg og mer prosjekter i egen regi, sa Reve til en samlet bygge-, anleggs-, og eiendomsnæring under åpningen av Bygg Reis Deg tirsdag.

Avviser kritikk

Men ikke alle var enig i at næringen er så dårlig på innovasjon.

Administrerende direktør Terje Venold i Veidekke mener det foregår mye i det skjulte som ikke kommer frem i rapporter og regnskap.

Han utfordret imidlertid det offentlige som oppdragsgiver til å bli mer åpen for utviklingsprosjekter underveis i byggeprosessen.

– Her er de private aktørene mye flinkere, mener Venold.

Bør være bedre rustet nå

Reve kom med flere poeng.

– Bygge, anleggs og eiendomsnæringen må bruke de gode tidene til å forberede seg på neste nedgangsperiode. Det er den eneste næringen som tradisjonelt verken har tjent penger i gode eller dårlige tider, påpeker professoren, som har sett en bedring de siste årene.

Dette kommer fram i forskningsrapporten "Hva skal vi leve av i framtiden?" om verdiskaping i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.

Verdiskaping

Tall fra alle norske aksjeselskap i næringen i perioden 1996-2005 danner grunnlag for arbeidet i tillegg til intervjuer med 573 ledere.

– Verdiskapingen har økt med 144 prosent i tiårsperioden mens antall BAE-bedrifter er nær doblet. Det viser at den nå er på vei opp på det nivået den skal være, mener Reve.

Nå begynner det å bli interessant for andre å investere i BAE-næringen i Norge, som blant annet setter pris på at svenskeide NCC og Skanska er så store i Norge.

Vokser mest i distriktene

Men det er i distriktene BAE-næringen vokser mest, viser undersøkelsen. Enkelte små kommuner er rene BAE-kommuner hvor håndverkere og anleggsarbeidere utgjør opptil 70 prosent av de yrkesaktive. Dette er som musikk i kommunalminister Åslaug Hagas ører:

– Byggenæringen bidrar til arbeidsplasser over hele landet og den er helt avgjørende for at folk vil bo ute i distriktene. Her spiller både arbeidsplasser og byggeaktiviteter inn, sa Haga i sitt åpningsforedrag.

Straff

Hun varslet imidlertid flere grep når det gjelder seriøsitet og byggefeil næringen sliter med:

– Nå må næringen være med på å sparke ut aktørene som lever på kanten av loven. Vi vil innføre strengere straffer for lovbrudd, lovte ministeren som roser byggenæringens innsats og arbeid for å få til løsninger i samarbeid med myndighetene.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå