BYGG

Uklare rammer for byggnæringen

Veslemøy NestvoldVeslemøy Nestvold
18. sep. 2007 - 17:49

BAE-NÆRINGEN

* står for bygge-, anleggs-, og eiendomsnæringen

* Norges nest største i verdiskaping etter oljenæringen

* passert 150 milliarder i verdiskaping\ 500 mrd. i omsetning

* 300.000 ansatte

* 60.000 bedrifter

Bygg, anlegg og eiendomsnæringen faller mellom flere stoler. Det er på tide med rydding.

Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen må i dag forholde seg til minst fem departement:

  • Arbeids- og administrasjonsdepartementet når det gjelder arbeidskraft og arbeidsinnvandring,
  • Finansdepartementet når det gjelder skatter og avgifter
  • Kommunal- og arbeidsdepartementet når det gjelder plan- og bygningslov
  • Næringsdepartementet når det gjelder generell næringspolitikk
  • Utdanningsdepartementet når det gjelder kompetanse

- Næringen som er Norges nest største i verdiskaping etter oljenæringen, trenger en stortingsmelding for å klarlegge gode og utviklende rammevilkår, mener BI-professor Torger Reve.

Reve viser blant annet til at næringen er den en av de dårligste i klassen til å drive kompetanseutvikling, innovasjon og FoU-arbeid.

– Næringen må satse på innovative produkter og tjenester, mer aktivt salg og mer prosjekter i egen regi, sa Reve til en samlet bygge-, anleggs-, og eiendomsnæring under åpningen av Bygg Reis Deg tirsdag.

Avviser kritikk

Men ikke alle var enig i at næringen er så dårlig på innovasjon.

Administrerende direktør Terje Venold i Veidekke mener det foregår mye i det skjulte som ikke kommer frem i rapporter og regnskap.

Han utfordret imidlertid det offentlige som oppdragsgiver til å bli mer åpen for utviklingsprosjekter underveis i byggeprosessen.

– Her er de private aktørene mye flinkere, mener Venold.

Bør være bedre rustet nå

Reve kom med flere poeng.

– Bygge, anleggs og eiendomsnæringen må bruke de gode tidene til å forberede seg på neste nedgangsperiode. Det er den eneste næringen som tradisjonelt verken har tjent penger i gode eller dårlige tider, påpeker professoren, som har sett en bedring de siste årene.

Dette kommer fram i forskningsrapporten "Hva skal vi leve av i framtiden?" om verdiskaping i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.

Verdiskaping

Tall fra alle norske aksjeselskap i næringen i perioden 1996-2005 danner grunnlag for arbeidet i tillegg til intervjuer med 573 ledere.

– Verdiskapingen har økt med 144 prosent i tiårsperioden mens antall BAE-bedrifter er nær doblet. Det viser at den nå er på vei opp på det nivået den skal være, mener Reve.

Nå begynner det å bli interessant for andre å investere i BAE-næringen i Norge, som blant annet setter pris på at svenskeide NCC og Skanska er så store i Norge.

Vokser mest i distriktene

Men det er i distriktene BAE-næringen vokser mest, viser undersøkelsen. Enkelte små kommuner er rene BAE-kommuner hvor håndverkere og anleggsarbeidere utgjør opptil 70 prosent av de yrkesaktive. Dette er som musikk i kommunalminister Åslaug Hagas ører:

– Byggenæringen bidrar til arbeidsplasser over hele landet og den er helt avgjørende for at folk vil bo ute i distriktene. Her spiller både arbeidsplasser og byggeaktiviteter inn, sa Haga i sitt åpningsforedrag.

Straff

Hun varslet imidlertid flere grep når det gjelder seriøsitet og byggefeil næringen sliter med:

– Nå må næringen være med på å sparke ut aktørene som lever på kanten av loven. Vi vil innføre strengere straffer for lovbrudd, lovte ministeren som roser byggenæringens innsats og arbeid for å få til løsninger i samarbeid med myndighetene.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.