MOTOR

Ukjent årsak til tunnel-ras

Den 1740 meter lange tunnelen har fire felt i to løp, og ulykken har skjedd i det sørgående løpet.

Tunnelen, som sto ferdig i 1996, var regnet som et av landets sikreste og mest moderne.

Undersøkes

Tirsdag morgen vet politiet ennå ikke om det befinner seg levende eller døde inne i tunnelen.

Geologer skal i løpet av tirsdagen gjøre et forsøk på å ta seg inn i det livsfarlige rasområdet for å forsøke å finne årsaken til ulykken.

To bergarter

Rasstedet ligger i en sone mellom to bergarter, opplyser Statens vegvesen.

– Rasstedet ligger i en sone der syenitt møter sandstein. Det var et parti hvor det var noen utfordringer under byggingen av tunnelen, sier distriktssjef i Statens vegvesen Roar Gärtner til NTB.

Saltstein

Store deler av Hanekleivtunnelen består av saltfjell, som er veldig porøs. Dermed trengs det mye sikring.

- Saltstein er en fjelltype med dårlig kvalitet, og krever omfattende sikring. Saltestein er nesten som en sukkerbit, den er porøs og oppsprukken, forteller informasjonssjef Kjell Hauge ved Norges Geotekniske Institutt til VG .

NGI antyder at for dårlig sikring er mest sannsynlig ulykkesårsak.Ny E 18

Hanekleivtunnelen inngikk i de 35 kilometer ny firefelts motorvei på E 18 mellom Gutu som ble åpnet i oktober 2001.

Strekningen ble bygget med 10 tunneler, der Hanekleivtunnelen er den lengste. Alle ble bygget med to løp og fire kjørefelt.Les mer om veiprosjektet ny E 18 Gutu-Helland på Vegvesenets sider her.

Planlagt sikring

Det var planlagt brukt 2,7 millioner kroner på tunnelsikring i Hanekleiv-tunnelen for 2007, iføge handlingsplanen for Region Sør.

Sikringstiltakene gjøres for å bedre sikkerheten etter frost- og vannskader samt tilfredsstille EUs rådsdirektiv om minimum sikkerhetskrav til tunneler på det transeuropeiske vegnett.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.