UiB legger ned bachelorprogram i petroleumsfag

Årsaken er omstilling i energinæringen og dårlige søkertall. 

UiB legger ned bachelorprogram i petroleumsfag
Det blir ikke lenger mulig å studere petroleumsfag ved Universitetet i Bergen. Bildet viser oljeboring på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Bilde: Statoil

Fra høsten 2020 blir bachelorprogrammet i petroleumsfag lagt ned ved Universitetet i Bergen. I toppåret 2013 hadde universitetet 470 førsteprioritetssøkere til de to studieprogrammene petroleumsteknologi og geovitenskap, som tradisjonelt har vært en inngangsport til oljenæringen, ifølge Bergens Tidende.

Søkertallene har falt dramatisk. I 2019 var det i underkant av ti søkere som hadde petroleumsteknolog som førsteprioritet, og 35 søkere som hadde geovitenskap som førsteprioritet.

Dekan Helge K. Dahle sier til avisa at energibransjen er en av sektorene hvor det vil komme størst endringer på grunn av klimaendringene, og at det derfor er nødvendig med en omlegging av studiet.

UiB vil derfor i tiden fremover tilby en femårig master i energi, som både inkluderer petroleumsteknologi og dagens sivilingeniørprogram, som har hovedvekt på fornybar energi.

I Stavanger er også søkertallene langt unna nivået i 2013, men her økte i år antall søkere til petroleumsfag for første gang på seks år. En oversikt TU brakte tidligere i år, viser at ingen petroleumsfag nå er på lista over de teknologifagene det er vanskeligst å komme inn på.

Les også