ARBEIDSLIV

Ufarlig maling

Atle Abelsen
21. sep. 2004 - 11:59

I en fersk undersøkelse som er foretatt av Teknologis Institutt (TI) på oppdrag fra Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) konkluderer forskerne med at ingen av de 25 undersøkte interiørmalingene inneholder stoffer som kvalifiserer for merking som "Meget giftig", "Giftig" eller "Helseskadelig".

Gravide kan trygt bruke de vannfortynnbare malingene, men bør være ekstra forsiktig i forhold til de som er basert på organiske løsemidler, konkluderer MLF med i en pressemelding.

Ingen farlige forbindelser

Undersøkelsen er del tre av fire i et større prosjekt som ser på maling og arbeidsmiljø i bred målestokk. De to første delene tok for seg arbeidsmiljøet for malere generelt og toksikologi, mens del fire, som også allerede er publisert, tok for seg avfallsproblematikken. NHO har delfinansiert studiene.

Del tre av undersøkelsen, som foreligger nå, fokuserer på gravides forhold til malingene. Teknologisk Institutt har kommet fram til at ingen av de vannfortynnbare eller løsemiddelbaserte interiørmalingene i undersøkelsen inneholder kjemiske forbindelser, selv i lave konsentrasjoner, som klassifiserer til advarsler i forhold til forplantning, fosterskader eller kreft.

Overlege Petter Kristensen i arbeidsmedisinsk seksjon i Stami (Statens arbeidsmiljøinstitutt) har gått gjennom rapporten fra TI. Han bekrefter konklusjonene i undersøkelsen med et forbehold.

I pressemeldingen uttaler han at gravide bør være mer forsiktig med organiske løsemidler enn andre. De bør unngå å være i rom hvor slike malinger brukes. Men når malingen er tørr, kan den gravide eller den nyfødte gjerne oppholde seg i rommet på lik linje med andre.

Når det gjelder de vannfortynnbare malingene mener Kristensen at de trygt kan brukes av gravide. Også malinger med organiske løsemidler (vanligvis white spirit) kan benyttes av den gravide dersom hun bruker riktig verneutstyr (maske).

Kristensen mener imidlertid at profesjonelle malere bør ta opp med arbeidsgiveren om arbeidet kan legges opp slik at hun kun bruker vannfortynnbare malinger.

Nymalte barneværelser

At far pusser opp barneværelset mens mor er på klinikken, eller at rommet pusses opp i løpet av svangerskapet, er trolig vanlig for de fleste.

Kristensen mener at så lenge mor og far bruker vannfortynnbare malinger til oppussingen, kan de begge delta i arbeidet. Dersom det skal brukes malinger basert på organiske løsemidler, bør imidlertid den gravide holde seg unna til malingen er tørr.

- De organiske løsemidlene fordamper raskt og luftes raskt ut, forteller Kristensen.

- De færreste vil ha problemer med avdamping over tid fra vannfortynnbare malinger. Noen er spesielt ømfintlige for flyktige irritanter i maling, men dette er ikke et større problem for gravide enn for andre. Folk bør bruke sine egne erfaringer og handle deretter. Det gjelder ikke bare for maling, sier Kristensen.

Undersøkelsen av de 25 interiørmalingene fra Beckers, Nordsjö og Jotun er hyggelig lesning for den som er opptatt av helse og arbeidsmiljø. Kristensen minner likevel om at resultatene av denne undersøkelsen ikke gjelder til evig tid. Gravide bør følge med på databladene. Er malingen basert på organiske løsemidler, bør de unngås av gravide, er hans enkle råd.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.