Uenige om krav for passivhus

Uenige om krav for passivhus
VARME BARN: To barnehager er foreløpig bygget som passivhus i Noreg. Dette er en barnehage på Frosta i Nord-Trøndelag som sto ferdig i fjor høst. Bilde: Steinar Juberg

Passivhus

  • Oppvarmingsbehovet i årsgjennomsnitt skal ikke overstige 15 kWh/m2
  • Installert effekt skal ikke overstige 10 W/m2
  • Ved en trykkforskjell på 50 Pascal skal luftutskiftingen være 0,6/time, eller lavere.
  • Energibehovet skal ikke overstige 120 kWh/m2/år når alle forbrukere er tatt hensyn til, som kjøkkenutstyr, lys, PC, TV osv.
  • Første passivhus oppført i Darmstadt, 1991. Siden da: ca. 6000 bygninger med passivhus-standard i Tyskland, Østerrike, Sveits og Italia (2006-tall)

Standard Norge arbeider, i samarbeid med Sintef Byggforsk, med en norsk standard for både passivhus og lavenergiboliger. Den norske standarden vil ikke bli like streng som den tyske på grunn av klimaet. Tysk passivhusstandard ville krevet over en meter tykke vegger flere steder i Norge.

Begrepet er tysk, utviklet av det private Passivhaus Institut, www.passivhaus.de.

Energimerking av hus

  • Du kan selv finne ut hvilket energimerke din bolig skal ha. På nettsidene www.bygningsenergidirektivet.no fyller du ut en "selvangivelse" og får en energiattest tilbake.
  • Energiattesten er et viktig dokument om du skal selge eller leie ut boligen. Tilsvarende kan du ved kjøp eller leie kreve framleggelse av denne energiattesten.
  • Du må logge på med fødselsnummer og PIN-kode som du har fått fra Skatteetaten.
  • Norges vassdrags- og energidirektorat utsteder energiattesten og fører tilsyn med ordningen. Regjeringen har foreslått at selger og utleier vil få plikt til å legge frem energiattest. Dette kravet vil tidligst gjelder fra slutten av 2009.

Kilde: NVE

De nye kravene skal nedfelles i en norsk standard, NS 3700.

Ingen enighet

Den vil ikke tre i kraft før Komité for Energi i bygninger har kommet fram til et felles forslag.

Det var håp om at det skulle skje på møtet torsdag 18. juni. Men ulikt syn på enkelte detaljer medførte en utsettelse.

– En mindre arbeidsgruppe skal komme med et omforent forslag til neste komitémøte 3. september. Da bør det bli enighet, sier komiteens leder Mats Eriksson fra Norsk Teknologi.

Energikilde og klimasoner

Ifølge Eriksson gikk uenighet om hvilke krav som skulle stilles til andel fornybar energi og til om og i tilfelle hvordan landet skal deles inn i klimasoner.

– Vi er svært nær enighet også på disse spørsmålene, sier Eriksson til Teknisk Ukeblad.

Enkelt for alle

Ett av medlemmene i komiteen, Petter Nøstdal fra Veidekke, mener at det ikke ligger noe dramatikk i at det ikke ble enighet nå.

– Det viktigste er å få på plass et regelverk som er enkelt og greit å forholde seg til for alle, sier han til Teknisk Ukeblad.

Han påpeker at EU allerede er i gang med å diskutere nullutslippshus, Zero Emission Buildings.

Krav driver utviklingen

– Vi må komme videre. Det er nye regler som drar utviklingen framover og får leverandørene opp på nye nivåer, sier han og minner om protestene fra vindusleverandørene da nye byggforskriftene kom i 2007, TEK07.

– Da ble det et ramaskrik om at over hundre vindusfabrikker i Norge måtte stenge. Nå har alle tilpasset seg nye krav, påpeker han.

Strengere krav

De nye kravene til lavenergi- og passivhus går lenger enn dagens energikrav i henhold til TEK 2007. Passivhuskrav er et nytt fenomen i Norge, inspirert av krav det tyske Passivhaus Institut utarbeidet på 90-tallet. De tyske kravene kan ikke overføres direkte til Norge, blant annet på grunn av klima.

Fra 1. januar 2010 innføres energimerkeordning for bolighus. Da må den nye standarden NS 3700 være klar.

– Kravene i NS 3700 og til energimerking må være koordinert, sier Mats Erikson.

Han ser for seg at miljømerke A tilsvarer passivhus, B er lavenergihus og C tilfredsstiller krav til energibruk i henhold til TEK 07.

Forskrifter for energimerking og krav til næringsbygg er under utarbeidelse og skal sendes på høring i løpet av høsten, får TU opplyst fra NVE.

Les mer om: