OLJE OG GASS

– Udokumentert synsing fra oljebransjen

Krever stans: Bellona-leder Frederic Hauge vil at dypvannsboringer stanses til det blir sikrere.
Krever stans: Bellona-leder Frederic Hauge vil at dypvannsboringer stanses til det blir sikrere. Bilde: Ståle Andersen
Ole K. Helgesen
3. mars 2009 - 16:10

I dag publiserer Konkraft rapporten ”Olje –og gassvirksomhet i nord”. Den konkluderer med at oljeboring utenfor Lofoten vil gi opp mot 2000 arbeidsplasser, og at den ikke utgjør en trussel mot miljøet.

Hauge mener petroleumsindustrien bruker et syltynt faktagrunnlag for å fremme oljeutvinning i Lofoten.

– Kampanje

– Oljeindustrien fører en kampanje for oljeboring basert på synsing framfor fakta, sier Bellonaleder Frederic Hauge.

Han hevder petroleumsindustrien opererer med ekstremt usikre anslag om ringvirkningene oljevirksomhet vil få for sysselsetting og bosetting.

– Rapporten strider mot statens egne fagetater og tunge forskningsmiljø når det gjelder både miljø og oljevern, i tillegg til at regnestykkene deres har et syltynt tallgrunnlag, med fravær av beregning for CO2-pris.

Bestillingsverk

Hauge mener rapporten er basert på gjetning.

– Oljeindustrien har fått et bestillingsverk med seg inn i debatten, som er tuftet mer på gjetning enn fakta. Det forurenser den viktige oljedebatten vi har foran oss, sier Hauge.