INDUSTRI

Ubemannet fartøy kan halvere tiden det tar å kartlegge havbunnen

Lovende test for ny norsk prototyp.

Autonom: Det førerløse fartøyet til Maritime Robotics har vært testet i Trondheimsfjorden i lengre tid. Nå er det også utstyrt med multisonar fra Norbit for å kartlegge havbunnen. Båten er ca. 6 meter lang og veier 1,7 tonn.
Autonom: Det førerløse fartøyet til Maritime Robotics har vært testet i Trondheimsfjorden i lengre tid. Nå er det også utstyrt med multisonar fra Norbit for å kartlegge havbunnen. Båten er ca. 6 meter lang og veier 1,7 tonn. Bilde: Maritiem Robotics/Andreas Misje

Det er trondheimsselskapet Maritime Robotics og sensorprodusenten Norbit som står bak det nye konseptet.

Etter planen skal fartøyet og teknologien være klar for det kommersielle markedet neste år.

Tester i Trondheimsfjorden

Maritime Robotics har jobbet i flere år med å utvikle det autonome fartøyet. Nå er en prototyp testet ut.

Utviklingen av fartøyet og konseptet med å bruke sensorer til kartlegging, skjer i regi av Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI).

Det er en klynge høyteknologibedrifter innen instrumentering med utgangspunkt i Trondheim.

Les også: Dette kameraet kan bli det nye ekkoloddet

Liten og  for lett?

Den største utfordringen i prosjektet var å teste om det lot seg gjøre å undersøke havbunnen med så små fartøy som MR har utviklet.

Farkosten er i underkant av seks meter lang og veier 1700 kg. Dermed fryktet prosjektet at den kunne være altfor følsom for vind- og bølgeforhold under datainnsamlingen.

Testene er imidlertid svært lovende.

Flere stråler

Norbit har utviklet nye sensor plassert i en liten og kompakt multistrålesonar. Ifølge NCEI skal sensorene være selvdrevne og ikke trenge manuell justering og oppfølging av bruker underveis.

Maritime Robotics har patentert et system for formasjonskontroll som kan styre fartøyet til å dekke et havområde på en effektiv måte.

Havbunnskartleggingen via Norbit-sensorene montert på fartøyet, kan dermed skje mye raskere enn konvensjonell kartlegging der ett skip vil gå i «gressklippermønster» i sakte fart.

NCEI hevder at det er mulig å mangedoble innsamlet datamengde per tidsenhet.

Les også: Kartlegger havbunnen i Barentshavet med nytt superkamera

Penger og prestisje

Det er ennå ikke klarlagt hvordan en kommersialisering skal finansieres.

Prosjektet ble godt mottatt da det ble presentert under bransjemessen Oceanology International i London.

Grunner og dyreliv

Havbunnskartlegging er viktig både for å måle dybder og få nøyaktig informasjon om havbunn, vekstforhold for planter og sjødyr, og om geologiske forhold.

Havbunnskartlegging utføres i dag ved hjelp av ekkolodd eller sonarer montert på konvensjonelle båter som i sakte fart kjører i et såkalt «gressklippermønster» over de områder som skal kartlegges.

Metoden krever større båter med mannskap og en solid dose tålmodighet.

Les også:

Undervannsfarkost fant «svært spennende» anomalier på havbunnen utenfor Trondheim

Norsk AUV kan være klar til oljeservice hvor som helst i verden i løpet av et døgn

Håper at denne roboten kan flytte inn på havbunnen