Tyskland vil ikke ta imot strøm på kabelen til Norge

Vil ta imot null det første året. Både Statnett og regjeringen jobber for å få til en løsning med tyskerne.

Tyskland vil ikke ta imot strøm på kabelen til Norge
For tiden bygges to utenlandsforbindelser fra Norge. Én til England (North Sea Link) og en til Tyskland (Nordlink). Sistnevnte skal settes i prøvedrift i desember, men Norge og Tyskland er ikke enige om hvor mye strøm som skal flyte på den de første årene. Bilde: Kjersti Magnussen

Det var i februar at Statnett slo alarm. I et brev til Olje- og energidepartementet skrev de at det  tyske energidepartementet har publisert en plan som foreskriver at nye utenlandsforbindelser skal få null som minimum startkapasitet i ett år etter at de blir satt i drift.