Tyskland struper flyten på den nye kabelen fredag

Selv om strømprisen er høyere i Tyskland, faller eksporten til null.

Tyskland struper flyten på den nye kabelen fredag
Den nye utenlandskabelen Nordlink til Tyskland åpnet for handel onsdag. To dager etter struper Tyskland kraftflyten. Årsaken er trolig høy vindkraftproduksjon i Nord-Tyskland. Illustrasjon: Kjersti Magnussen, TU

Vanligvis vil strømmen flyte dit prisen er høyest, men selv om strømprisen vil være høyere i Tyskland enn på Sørlandet (NO2) i alle timer i morgen,  faller