ENERGI

Tyskland struper flyten på den nye kabelen fredag

Selv om strømprisen er høyere i Tyskland, faller eksporten til null.

Den nye utenlandskabelen Nordlink til Tyskland åpnet for handel onsdag. To dager etter struper Tyskland kraftflyten. Årsaken er trolig høy vindkraftproduksjon i Nord-Tyskland.
Den nye utenlandskabelen Nordlink til Tyskland åpnet for handel onsdag. To dager etter struper Tyskland kraftflyten. Årsaken er trolig høy vindkraftproduksjon i Nord-Tyskland. Illustrasjon: Kjersti Magnussen, TU

Vanligvis vil strømmen flyte dit prisen er høyest, men selv om strømprisen vil være høyere i Tyskland enn på Sørlandet (NO2) i alle timer i morgen,  faller