Tyskland: Solenergi med batterier billigere enn gasskraft i 2030

Høyere CO₂-priser presser opp kostnaden for kull og gasskraft. Nå kan solenergi med batterier konkurrere med gasskraft på pris i Tyskland.

Tyskland: Solenergi med batterier billigere enn gasskraft i 2030
LCOE for fornybar energiteknologi og konvensjonelle kraftverk på steder i Tyskland i 2021. Spesifikke anleggskostnader er rangert med minimum og maksimumskostnader for hver teknologi. Foto: Ill. Frauenhofer-Instituttet

Tysk solenergi med batterier vil generelt være billigere enn gasskraft allerede i 2030, viser en ny rapport fra Fraunhofer-instituttet i Freiburg. Årsaken er raskt økende CO2-priser kombinert med fallende pris på solenergi og batterier.