Tyskland forbyr CCS

Tyskland forbyr CCS
På Ketzin utenfor Berlin blir det gjennomført et lite CO2-lagringsprosjekt. Trolig blir det ikke mer. Bilde: Ole K. Helgesen

Den tyske Forbundsdagen har vedtatt en ny lov for regulering av fangst og lagring av CO2 (CCS) i Tyskland.

Spiker i kisten

I et brev hjem til myndighetene melder den norske ambassaden at loven sannsynligvis betyr at det ikke vil bli CCS i Tyskland.

– Forbundsdagens beslutning ble mottatt med et oppgitt skuldertrekk. Loven, som kun tillater pilot- og demonstrasjonsanlegg, anses som utilstrekkelig til å sikre et teknologisk gjennombrudd for CCS i Tyskland. Særlig den såkalte ”vetoklausulen”, som gir delstatene rett til selv å fastlegge hvilke områder som kan benyttes til lagring, regnes som spikeren i kisten, meldes det i brevet.

Vetorett

Det blir også påpekt at økonomiministeren i Schleswig-Holstein, Jost de Jager (CDU), nylig varslet fremleggelse av en lov som utelukker lagring av CO2 i delstaten i løpet av høsten.

– Også delstatene Niedersachsen og Mecklenburg-Vorpommern ser ut til å legge seg på en tilsvarende negativ linje. Dermed ser CO2-lagring ut til å være uaktuelt i størstedelen av Nord-Tyskland, der lagringspotensialet er mest løfterikt. I tillegg åpner vetoklausulen for en ytterligere dominoeffekt mot den i opinionen svært upopulære CCS-teknologien.

For usikkert

Kraftprodusenten Vattenfall, som i delstaten Brandenburg er det største CCS-demonstrasjonsanlegget under planlegging i Tyskland, uttalte at selskapet ”ikke vil være i stand til å videreutvikle denne teknologien i Tyskland om loven blir stående slik den i dag ble vedtatt i Forbundsdagen”.

–Til det gir loven for liten planleggings- og investeringssikkerhet. Med mindre Forbundsrådet mot formodning skulle vedta betydelige endringer i lovutkastet til høsten, taler mye for å anse storskala CCS som dødt i Tyskland i overskuelig fremtid, slås det fast i brevet.