Tysk oppgang utsatt

Norsk eksport til Tyskland av tradisjonelle varer falt med 10,7 prosent til 17,8 mrd. kroner i første halvår i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Norges samlede eksport falt i perioden med 9,9 prosent.

Bundesverband der Deutschen Industrie, det tyske industriforbundet, la 25. juli frem prognoser som sier at til tross for at det er mye som tyder på at dalbunnen er passert for verdensøkonomien er det ingen oppgang i sikte for tysk næringsliv i inneværende år. Oppgangen er utsatt til neste år.

BDI venter en vekst på 0,7 prosent i inneværende år. Om vekstmålet på to prosent neste år skal nås må etterspørselen øke i utlandet, sier BDIs analytikere.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå