ARBEIDSLIV

Tynn sammenheng mellom kraft og kreft

6. mars 2001 - 07:28

Det er den britiske avisa the Sunday Times som i en artikkel påstår at den kommende rapporten en gang for alle skal slå fast at folk blir syke av å bo i nærheten av høyspentlinjer. Avisen spekulerer videre i at dette skal gi startskuddet til et ras av erstatningssøksmål fra familier der barn er tragisk rammet av blodkreft.

– Jeg har dessverre ikke lest rapporten, bare den aktuelle artikkelen i the Sunday Times, sier fageksperten Tore Tynes i Statens Strålevern til tekblad.no.

– Ut ifra artikkelen kan jeg ikke se at den britiske rapporten, som bare er en sammenstilling og vurdering av en rekke tidligere studier og rapporter, bringer noe nytt. At det kan være en viss sammenheng mellom blodkreft og slike eksponeringer vet vi fra før. Det slo vi fast i en offentlig rapport til Sosial- og helsedepartementet allerede i fjor. Der konkluderte vi blant annet med at man bør være tilbakeholdne med å bygge barnehager i nærheten av kraftledninger.

I rapporten som Tynes refererer til, konkluderer utvalget blant annet med at «...eksponering for EMF ikke kan betraktes som helt ufarlig, basert på det faktum at det pr. i dag finnes svake epidemiologiske holdepunkt for at slik eksponering kan utgjøre en noe økt risiko for leukemi. Funnene er for utilstrekkelige til at man vil foreslå en offentlig regulering av svake elektromagnetiske felt.

Man bør likevel fortsette den løpende vurderingen av hvordan en skal praktisere restriksjoner for eksponeringer for meget kraftige felt, det vil si felt som kan føre til såkalte akutte effekter (magnetfeltverdier over 500 mikrotesla og elektriske felt over 10 kV/m). Da praktisk talt alle nordmenn bruker elektrisitet og derfor eksponeres regelmessig for EMF, bør man ved opplæring av publikum og regulerende myndigheter ha som mål å redusere omfanget av slik eksponering.»

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.