SAMFUNN

Tyner Kart-Norge

Odd Valmot
4. okt. 2002 - 08:54

Riktignok er det foreslåtte Statsoppdraget en økning fra fjoråret på 11 millioner kroner, men det er målt i forhold til den kraftige barberingen av dette budsjettet på hele 38 millioner kroner.

Det voldsomme bortfallet av midler rammet både Kartverket og den private GIS-bransjen, som er avhengig av Kartverkets oppdrag, hardt. Protestene var høylytte og det ble plusset på 20 millioner i revidert.

I forhold til den virkelige bevilgningen representerer derfor årets budsjett derfor et kutt på 9 millioner kroner.

- Dette kuttet, sammen med økningen av lønninger og faste utgifter, gir oss 20 millioner mindre og rutte med. Hele kuttet vil ramme den digitale kartleggingen av den norske landjorden, fordi Stortinget har vedtatt at sjøkartleggingen ikke skal rammes av kutt, sier informasjonssjef Åge Hadler i Kartverket.

- Jeg er svært skuffet over regjeringens budsjettforslag, sier kartverksjef Knut O. Flåthen.

Formann i Geomatikkbedriftenes Landsforening Per Arild Garnåsjordet er like skuffet over kuttet. - Årets statsbudsjetter ment å fokusere på verdiskapning, sier han, og etableringen av et digitalt kartgrunnlag er noe av det mest lønnsomme staten kan investere i. Jeg håper Stortinget ser den gevinstmuligheten for samfunnet og retter opp budsjettet.