Tvillingfiltre

"Twin-filtre" monteres for å unngå avbrudd i trykkluftforsyningen. De består av to parallelt koblede filtre. På innløpssiden står en treveisventil der man kan velge hvilket av filtrene luften skal passere igjennom.

Ventilen er T-boret slik at den aldri er helt stengt. Ved halvveis åpning passerer luften gjennom begge filtrene. Etter filtrene sitter en vekselventil, som forhindrer at luften går bakveien inn i det avstengte filtret.

I Finland brukes dette systemet mye i papirfabrikker og andre prosessanlegg, ifølge leverandøren Hoerbiger-Origa.

(cro)

Les mer om: