(Bilde: Statoil)
Gransker: Vi vil undersøke om Statoil har tilstrekkelig kompetanse på boring i depleterte soner, sier Inger Anda, pressetalskvinne i Ptil. (Bilde: Ptil)
Gullfaks C (Bilde: Øyvind Hagen / Statoil)

Tvil om Statoils borekompetanse

  • Olje og gass

Boring på Gullfaks Sør er spesielt utfordrende fordi trykkforholdene har blitt uforutsigbare etter mange år med produksjon. Og etter at Statoil fikk alvorlige problemer med en brønn på Gullfaks C i desember, oppfordret Ptil selskapet til å benytte såkalt trykkbalansert boring (MPD).

Trykkbalansert boring har i mange tilfeller vist seg å være en effektiv i slike områder fordi den gjør det mulig å redusere trykket som formasjonen utsettes for og at en raskere kan endre mottrykket i brønnen.

Statoil gikk videre med MPD, men i mai mistet selskapet for tredje gang kontrollen over brønnen.

Endrer rutinene

I dag ble selskapets interne granskningsrapport overlevert Petroleumstilsynet.

Granskningsgruppen konkluderer med at organisasjonen ikke hadde tilstrekkelig risikoforståelse og manglet kompetanse på trykkbalansert boring.

Granskes av myndighetene

Petroleumstilsynet er i ferd med å undersøke om Statoil har tilstrekkelig kompetanse til å bore i krevende reservoarer som forutsetter trykkbalansert boring (MPD).

– Dette er et av de sentrale spørsmålene vi vil se nærmere på. Vi har hatt tett oppfølging av selskapet siden hendelsen inntraff, og vi har gjort våre egne observasjoner. I tiden fremover vil vi vurdere Statoils konklusjoner opp mot våre egne funn før vi eventuelt kommer med formelle reaksjoner, sier pressetalskvinne i Ptil, Inger Anda.

Sikreste teknologi

Hun sier at Ptil generelt er pådrivere for bruk av trykkbalansert boring.

– Det er i utgangspunktet opp til operatøren selv hvilken boremetode som skal benyttes. Men i de aller fleste tilfeller anser vi trykkbalansert boring som den sikreste i depleterte soner.

I juni informerte Statoil tilsynsmyndighetene om at de ikke vil bore nye brønner i spesielle trykksoner før det har blitt foretatt en helhetlig gjennomgang og vurdering av relevante brønnhendelser. Nå vurderer likevel selskapet å gå i gang igjen med slike boringer.

Utnyttet ikke kompetanse

Bore- og brønndirektør i Statoil, Geir Slora, mener selskapet har god kompetanse på ukonvensjonell boring, men at den ikke ble utnyttet tilstrekkelig på Gullfaks.

– Granskningen etter Gullfaks-hendelsen viser at det var mangelfull kompetanse på trykkbalansert boring i forbindelse med den operasjonen. Men vi har god nok kunnskap i organisasjonen til fortsatt å bruke denne teknologien i områder med utfordrende trykkforhold, sier han til Teknisk Ukeblad.

Skal lære av hendelsen

Slora sier at enkelte boreoperasjoner vil bli utsatt som følge av Gullfaks-hendelsen. Men det vil ikke bli gjort store endringer i boreprogrammet for å sikre at selskapet har tilstrekkelig MPD-kompetanse.

Øystein Michelsen, konserndirektør for norsk sokkel i Statoil, svarer bastant ja på Teknisk Ukeblads spørsmål om selskapet har kompetanse til å bore i spesielle trykksoner. Han understreker likevel at organisasjonen har mye å lære av hendelsen.

– Granskingsgruppens konklusjoner og anbefalinger vil bli fulgt opp. Vi vil gjøre vårt ytterste for å formidle læring og dele erfaringer fra denne hendelsen. Dermed kan vi bidra til å redusere risikoen ved våre boreoperasjoner ytterligere, sier Michelsen.

18 tiltak

Den direkte årsaken til den alvorlige hendelsen var lekkasje i et fôringsrør i brønnen.

Granskingsrapporten har identifisert 18 tiltak med anbefalt tiltaksplan som vil fremme kvaliteten i Statoils boreoperasjoner. De viktigste tiltakene går på risikoanalyser og akseptkriterier, planlegging og involvering av fagekspertise.