OLJE OG GASS

Tvil om Statoils borekompetanse

Ole K. Helgesen
5. nov. 2010 - 16:48

Boring på Gullfaks Sør er spesielt utfordrende fordi trykkforholdene har blitt uforutsigbare etter mange år med produksjon. Og etter at Statoil fikk alvorlige problemer med en brønn på Gullfaks C i desember, oppfordret Ptil selskapet til å benytte såkalt trykkbalansert boring (MPD).

Trykkbalansert boring har i mange tilfeller vist seg å være en effektiv i slike områder fordi den gjør det mulig å redusere trykket som formasjonen utsettes for og at en raskere kan endre mottrykket i brønnen.

Statoil gikk videre med MPD, men i mai mistet selskapet for tredje gang kontrollen over brønnen.

Endrer rutinene

I dag ble selskapets interne granskningsrapport overlevert Petroleumstilsynet.

Granskningsgruppen konkluderer med at organisasjonen ikke hadde tilstrekkelig risikoforståelse og manglet kompetanse på trykkbalansert boring.Granskes av myndighetene

Petroleumstilsynet er i ferd med å undersøke om Statoil har tilstrekkelig kompetanse til å bore i krevende reservoarer som forutsetter trykkbalansert boring (MPD).

– Dette er et av de sentrale spørsmålene vi vil se nærmere på. Vi har hatt tett oppfølging av selskapet siden hendelsen inntraff, og vi har gjort våre egne observasjoner. I tiden fremover vil vi vurdere Statoils konklusjoner opp mot våre egne funn før vi eventuelt kommer med formelle reaksjoner, sier pressetalskvinne i Ptil, Inger Anda.

Sikreste teknologi

Hun sier at Ptil generelt er pådrivere for bruk av trykkbalansert boring.

– Det er i utgangspunktet opp til operatøren selv hvilken boremetode som skal benyttes. Men i de aller fleste tilfeller anser vi trykkbalansert boring som den sikreste i depleterte soner.

I juni informerte Statoil tilsynsmyndighetene om at de ikke vil bore nye brønner i spesielle trykksoner før det har blitt foretatt en helhetlig gjennomgang og vurdering av relevante brønnhendelser. Nå vurderer likevel selskapet å gå i gang igjen med slike boringer.

Utnyttet ikke kompetanse

Bore- og brønndirektør i Statoil, Geir Slora, mener selskapet har god kompetanse på ukonvensjonell boring, men at den ikke ble utnyttet tilstrekkelig på Gullfaks.

– Granskningen etter Gullfaks-hendelsen viser at det var mangelfull kompetanse på trykkbalansert boring i forbindelse med den operasjonen. Men vi har god nok kunnskap i organisasjonen til fortsatt å bruke denne teknologien i områder med utfordrende trykkforhold, sier han til Teknisk Ukeblad.

Skal lære av hendelsen

Slora sier at enkelte boreoperasjoner vil bli utsatt som følge av Gullfaks-hendelsen. Men det vil ikke bli gjort store endringer i boreprogrammet for å sikre at selskapet har tilstrekkelig MPD-kompetanse.

Øystein Michelsen, konserndirektør for norsk sokkel i Statoil, svarer bastant ja på Teknisk Ukeblads spørsmål om selskapet har kompetanse til å bore i spesielle trykksoner. Han understreker likevel at organisasjonen har mye å lære av hendelsen.

– Granskingsgruppens konklusjoner og anbefalinger vil bli fulgt opp. Vi vil gjøre vårt ytterste for å formidle læring og dele erfaringer fra denne hendelsen. Dermed kan vi bidra til å redusere risikoen ved våre boreoperasjoner ytterligere, sier Michelsen.

18 tiltak

Den direkte årsaken til den alvorlige hendelsen var lekkasje i et fôringsrør i brønnen.

Granskingsrapporten har identifisert 18 tiltak med anbefalt tiltaksplan som vil fremme kvaliteten i Statoils boreoperasjoner. De viktigste tiltakene går på risikoanalyser og akseptkriterier, planlegging og involvering av fagekspertise.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.