Turbinopprustinger kan gi 4,4 TWh mer vannkraft

Et moderne løpehjul kan være ti prosentpoeng mer effektivt enn et løpehjul fra 1910.

Turbinopprustinger kan gi 4,4 TWh mer vannkraft
«Teknologiformelen» anslår hvor mye virkningsgraden øker på grunn av bedre teknologi. Bildet er fra Solbergfoss i Askim, der E-CO bytter ut 12 av 13 løpehjul. Det vil øke årsproduksjonen med rundt 27 GWh, eller cirka 2,7 prosent. Oppgraderingen startet i 2011 og skal etter planen være ferdig i år. Turbinene ble opprinnelig bygget mellom 1924 og 1959. Foto: E-CO Foto: E-CO

Hvis man skifter ut løpehjulene i alle norske vannkraftverk over 10 MW, kan man øke
vannkraftproduksjonen med over 4,4 TWh i året. Det er konklusjonen i en ny analyse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).