Tunnelene på Strynefjellet får PE-skum

Tunnelene på Strynefjellet får PE-skum
Oppljostunnelen er den stiplete linjen øverst. Grasdaltunnelen er lengre nede til venstre. En del av Ospelitunnelen er synlig nederst til venstre. Ill.: Statkart

De tre tunnelene på riksveg 15 over Strynefjellet har en samlet lengde på 10,8 km. Da de ble tatt i bruk i 1977, var de sikret mot vann og frost med aluminiumsplater. Etter hvert ble platene utsatt for galvanisk korrosjon. I vinter var de i så dårlig forfatning at de måtte fjernes.

Til sammen 55 000 kvm aluminium er tatt ned. Jobben er utført av Mesta. Oppdraget omfatter også rensk og stabilitetssikring med bolter. Det pågår fremdeles.

Nå skal aluminiumsplatene erstattes med PE-skum. Vegvesenet regner med at det er behov for ca. 40 000 kvm. PE-skummet skal sikres mot brann med et 8 cm tykt lag sprøytebetong.

Oppdraget omfatter også sprenging av nisjer for nødstasjoner. I dag er det 250 meter mellom hver nødstasjon. Avstanden skal reduseres til det halve. Montering av utstyr til nødstasjonene settes ut på egen entreprise.

I oppdraget som har anbudsfrist 26. august, inngår sprenging av seks nisjer for vifter i Ospelitunnelen. I forbindelse med det arbeidet skal hengen renskes og sikres med bolter.

Ospelitunnelen er 2 549 meter lang. De to andre tunnelene er den 4 537 meter lange Oppljostunnelen og den 3 720 meter lange Grasdaltunnelen.

Innen 18. november neste år skal alle tre være sikret mot vann og frost.

Les mer om: