ARKIVNYHETER

Tunnel under Værnes lufthavn er utlyst

Slik vil betongtrauet se ut mellom rullebanen og taksebanen. Kulverten under taksebanen ses i bakgrunnen. (Ill.: Multiconsult)
Slik vil betongtrauet se ut mellom rullebanen og taksebanen. Kulverten under taksebanen ses i bakgrunnen. (Ill.: Multiconsult) Bilde: erk
13. mai 2009 - 15:05

Da nåværende E 6 utenom Stjørdal sentrum ble åpnet på 60-tallet, gikk den vest for rullebanen på Værnes. I 1985 ble rulle- og taksebanen forlenget vestover, og E 6 ble lagt i kulvert under. Vegen fikk bare to felt, men forholdene ble lagt til rette for utvidelse til fire felt senere. Det ble slått ned spunt og støpt betonglokk for en ny kjørebane slik at man nå kan grave seg gjennom løsmassene uten å stenge flyplassen.450 meter lang

Oppdraget som er utlyst omfatter en 450 meter lang sammenhengende betongkonstruksjon. Av dette utgjør tunnelen under rullebanen 180 meter og tunnelen under taksebanen 45 meter, resten er vanntette trau nord og sør for rulle- og taksebanen og mellom dem.

Sikkerhetsbestemmelsene for flytrafikken har blitt strengere siden 1985. Dette får konsekvenser for utvidelsen av E 6. Skråningene på hver side av rullebanen er blitt bredere og slakere siden rullebanen ble forlenget. Dette betyr at tunnelen under rullebanen må utvides. I dag er den 100 meter lang. Nå skal den utvides med 40 meter til hver side."Cover & cut"

To forskjellige metoder skal benyttes ved utvidelsen. Nærmest tunnelen skal man benytte «cover and cut». 25 meter ut til hver side skal det slås ned spuntvegger. Når det er gjort, blir det framtidige tunneltaket støpt på toppen av spunten. Deretter blir veggene støpt før utgravingen kan begynne. Denne metoden skal benyttes for å imøtekomme kravene fra Avinor. Hvis et fly sklir av rullebanen, skal det ikke møte store hull i terrenget.

Lengre vekk fra rullebanen er ikke sikkerhetsbestemmelsene like strenge, derfor blir 15 meter av tunnelforlengelsen på hver side av rullebanen støpt i åpen grop mellom spuntveggene.

Utenom rulle- og taksebanen er ingenting gjort ferdig. Her skal det støpes til sammen 225 meter betongtrau. Entreprisen omfatter også anlegg av vegbane i trauene og kulvertene.Vann, avløp og elektro inngår

I kulverten under rullebanen blir det et lavbrekk. Her skal det etableres en pumpesump. Pumpeutstyr, vann- og avløpsledninger og elektroinstallasjoner inngår i entreprisen.

Den romslige fristen har sammenheng med at arbeidet er komplisert. En stor del av vegen blir liggende under grunnvannsnivået. Entreprenøren må også forholde seg til flytrafikken. En del av arbeidet skal utføres i perioden mars-juni neste år. Da blir alle flyavganger om natten innstilt.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.