Tunge, elektriske gravemaskiner er allerede billigere enn dieseldrevne

Lave driftskostnader gjør at store, elektriske gravemaskiner allerede er konkurransedyktige, viser en utredning fra Sintef.

Tunge, elektriske gravemaskiner er allerede billigere enn dieseldrevne
Gravemaskin med kabel på slep på Vålerenga i Oslo, som er blitt en foregangskommune for elektrifisering av bygge- og anleggsbransjen. Foto: Ellen Synnøve Viseth

I en konsekvensutredning for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i Oslo har Sintef blant annet sammenlignet livsløpskostnader for lastebiler og gravemaskiner som går på henholdsvis diesel, biodiesel og strøm.