TU retter

Teknisk Ukeblad kom i forrige nummer skade for å tillegge Nito-leder Marit Stykket uttalelser hun ikke har kommet med. Vi brukte tittelen "- Kvinner bryr seg lite om lønn". Stykkets poeng var at kvinner legger vekt på andre sider ved en jobb enn bare lønn. En riktigere og mer dekkende tittel er "Kvinner minst opptatt av lønn". Vi beklager.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.