TT Anlegg fikk oppdraget med første del av Flyplassveien i Kristiansand

Med en kontraktssum på 159 millioner kroner, skal TT Anlegg bygge første del av den lenge etterlengtede veien mellom E18 og Kristiansand flyplass.

Rv. 41 Timenes-Hamresanden
Rv. 41 Timenes-Hamresanden
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
12. sep. 2022 - 13:55

Kontrakten, som er inngått med Statens vegvesen, er en totalentreprise. 

Janicke Nicolaisen, byggeleder i Statens vegvesen, er veldig glad for at denne vegen nå kan begynne å utbedres til stor nytte og økt trafikksikkerhet for alle trafikanter. 

- Vi ser frem til et godt samarbeid med entreprenør og skal gjøre alt vi kan for å skape minst mulig ulemper for naboene til anleggsplassen samt alle trafikantene i området under byggeperioden, forsikrer Nicolaisen. 

Fire entreprenører deltok i konkurransen om oppdraget, som skal ha en byggetid på 22 måneder.

Prosjektet som nå starter opp bygges mellom Timeneskrysset på E18 og Lauvåsen, her skal også gang- og sykkelveg bygges parallelt med ny veg. 

Videre bygges ny gang- og sykkelveg  parallelt med dagens rv. 41 fra Lauvåsen til Hamresanden der den kobles sammen med eksisterende gang- og sykkelveg. Dette sikrer en sammenhengende gang- og sykkelveg fra Kristiansand sentrum til Hamresanden.

 
 

Dette er noen av arbeidene som skal bli utført ifølge kontrakten: 

  • Avkjøringsfelt på E18 østgående forlenges med omtrent 250 meter slik at kødannelse på E18 unngås, dette innebærer også forlengelse av gang- og sykkel kulvert under E18 og ny busslomme 
  • Kapasitet mellom de to rundkjøringene ved Timenes økes med et ekstra kjørefelt 
  • Rv. 41 fra Timeneskrysset til rundkjøring ved Lauvåsen skal bygges etter H2 vegstandard, dvs. tofelts-veg med midtdeler og midtrekkverk, bredde 12-12,5 meter 
  • Ny gang- og sykkelveg (3,5 meter bred) fra Lauvåsen til Timeneskrysset.  
  • De to rundkjøringene i Timenes-området skal utvides og flyttes noe på grunn av geometrien til vegen. Omkringliggende veger og øvrig infrastruktur (skilt, elektro, overvann, beplanting, m.m.) tilpasses til de utvidede og flyttede rundkjøringene 
  • Ny gang- og sykkelveg fra rundkjøring ved Lauvåsen til eksisterende gang- og sykkelveg ved Hamresanden, også denne skal være 3,5 meter bred 
  • Deler av eksisterende veg ved Hamresanden skal flyttes mot sjøen for å få plass til gang og sykkelvegen på innsiden av vegen 
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.