Trykket mot Titanias største deponidam er større enn dammen er dimensjonert for

Evakuering av mer enn 150 boenheter har vært vurdert.

Trykket mot Titanias største deponidam er større enn dammen er dimensjonert for
Kartet viser dammen som holder Titanias deponi av avgangsmasser fra gruvedriften. Deponimassene inneholder langt mer vann enn forutsatt, nå må dammen sikres permanent. En rekke midlertidige tiltak er allerede satt inn. Illustrasjon: norgeskkart.no

Årsaken er at slamdeponiet ved bergverket Titania i Sokndal i Rogaland inneholder mer vann enn forutsatt.