NYHETER

Trykket letter i Østfold

Jarle Skoglund
21. nov. 2005 - 10:17
Vis mer

Takket være Samferdselsdepartementets forsering av utbyggingen av E6 i Østfold som ble vedtatt i 2002, kunne nye 8,7 km på E6 nylig åpnes. Dermed har halvparten av den viktige hovedvegen mellom Akershus grense og Svinesund fått sin etterlengtede motorvegstandard.

De fleste synes i dag at det er på høy tide av den ulykkesbelastede strekningen mellom Åsgård og grensen Råde/Rygge nå har fått fire felt. Et tankekors er det imidlertid at de opprinnelige planene gikk ut på at E6 i Østfold skulle være ferdigstilt en gang etter 2012. Dagens framdriftsplan tilsier at siste parsell, Sandesundbrua over Glomma i Sarpsborg, blir åpnet i 2008.Rekordrask plan- og byggefase

Men framskyndingen på politisk side, medførte store utfordringer for Statens vegvesen, forteller delprosjektleder for strekningen, Tore Veum, til Våre Veger.

- Ja, prosjektet har bokstavelig talt hatt motorvegsfart fra vedtaket i 2002 og fram til åpning. Reguleringsplanen var ferdig i mai 2003, mens anleggsarbeidene startet i februar 2004. Siden det her er snakk om utvidelse fra to til firefelts motorveg, var linjeføringen gitt i utgangspunktet og både grunneiere og andre har i lang tid gått og ventet på denne utvidelsen. Det gjorde at reguleringen og grunnervervet gikk veldig raskt, forteller Veum selv om 6 boliger måtte løses inn og rundt 100 boliger har fått innvilget støydempende bygningstiltak.Skryt til Mesta

- Særlig raskere enn det vi har bygget denne strekningen, er det ikke mulig å drive, mener Veum og gir honnør til hovedentreprenøren Mesta som skal ha sin del av æren for det.

Anleggsteknisk har det ikke vært de store problemene å få bygget de to nye kjørefeltene i nordgående retning. Vegstrekningen ligger på ra-ryggen, og har vært lett å jobbe med. Men hovedutfordringen har vært trafikken som dundrer forbi hele døgnet.

- Dette er en av de høyest trafikkerte strekningen på E6 i Østfold med ÅDT 22 000. Å håndtere denne trafikkmengden og samtidig sikre logistikk og framdrift på anlegget har vært krevende, men det har stort sett gått fint.100 mill. kr under!

Også kostnadsmessig er dette et skikkelig skryteprosjekt for statens vegvesen. Totalkostnaden havner på rundt 320 millioner kroner, og det er ca. 100 millioner lavere enn den styringsrammen som Stortinget forholdt seg til da prosjektet ble behandlet der. Hovedårsakene er at anbudene viste seg å ligge godt under de første overslagene og prosjektet er spart fra å bruke av midler avsatt til uforutsette hendelser. Mestas hovedentreprise hadde en kontraktssum på 195 mill. kroner.

Strekningen som 22. november ble åpnet av politimester Otto Sterk, markerer halvgått løp for den nye, firefelts motorvegen. Men fortsatt gjenstår tre parseller pluss Sandesundbrua, før landets viktigste vegstrekning står ferdig. Siste snorklipp skjer i 2008.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.