Proffhjelp. Filmregissør Harald Zwart plukket ut de beste filmmanusene som skal styrke de unges personvern. (Bilde: Johannessen, Sara )

Tryggere nett med ungdomsfilm

  • nettarkiv

Seks videregående skoler landet rundt har laget egne filmer som skal gjøre ungdom bevisste på personvern når de bruker nett og mobil. Filmregissør Harald Zwart ledet juryen i en innledende manuskonkurranse, mens skuespiller Ane Dahl Torp har hjulpet til i produksjonsarbeidet ved vinnerskolene. Filmene er en del av "Du Bestemmer"-kampanjen i samarbeid med Datatilsynet, Utdanningsdirektoratet og Teknologirådet og tar sikte på å bevisstgjøre ungdom om hvilke konsekvenser dårlig nettvett kan føre til. Filmene skal brukes i undervsning til høsten.