Truet seg til innsyn i Norvegfinans

Statens vegvesen bruker hardt skyts mot bomselskapenes bransjeorganisasjon, Norvegfinans. (Bilde: Bendiksby, Terje)
Styreleder Sigmuns Aasly i Norvegfinans. (Bilde: Leif Hamnes)
Stortingsrepresentant Øyvind Halleraker (H) tror veimyndighetene er utte etter å diskreditere bompengebransjen. (Bilde: Falch, Knut )
  • samfunnpolitikk

Pengebruk og roller

* Statens vegvesen pekte i 2004 på høye administrasjonskostnader, høye styrehonorarer, rolleblanding og uhjemlet bruk av bompenger i deler av bompenge-Norge.

* Revisjonsrapporten ga offentlig oppvask i bomselskapet Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap. Det ble påpekt kostbare utenlandsturer for styremedlemmer med ektefeller, finansiert av bompengeinntekter.

* Daglig leder for bomselskapet var Øyvind Halleraker (H), i dag medlem av transportkomiteen på Stortinget.

* Halleraker var samtidig styreleder i Norvegfinans, og reiste på samme utenlandstur med ledsager – på foreningens regning. Halleraker trakk seg fra begge vervene av habilitetshensyn.

* Veimyndighetene har senere presset på for å revidere pengebruken i Norvegfinans i samme tidsperiode, uten å lykkes.

En flere år lang dragkamp mellom Norvegfinans og Statens vegvesen endte i stillhet opp med at en fyldig bunke regnskapsbilag ble trillet inn døra hos internrevisjonen i Vegdirektoratet få dager tilbake.

Det færre vet, er at Norvegfinans ble truet til å gi fra seg papirene.

Brevveksling

"Norvegfinans har nektet staten innsyn både på henvendelser fra Vegdirektoratet og regjeringsadvokaten. Vegdirektoratet vurderer på grunnlag av dette å nekte bompengeselskapene å benytte bompenger til å betale andeler og medlemsavgift til Norvegfinans".

Setningen er hentet fra et av Vegdirektoratets svarbrev til Riksrevisjonen i forbindelse med Dokument 1, som TU omtalte i forrige uke.

Les også:

Motvillig

– Det er vel riktig å si at det ble oppfattet som en trussel, sier styreleder Sigmund Aasly i Norvegfinans.

Foreningen finansieres hovedsakelig av bompenger, i form av medlemskontingenter fra de 33 bompengeselskapene som deltar.

Aasly har nå gitt Vegdirektoratet innsyn i bilagene for regnskapsårene 2006 og 2007, men holder fortsatt tilbake årene fra før hans "regjeringstid". Grunnen er at tidligere Norvegfinans-styrer har nektet.

– Det er ikke hjemmel for å kreve bilagsrevisjon. Da er det heller ikke riktig å sette til side tidligere styrevedtak, sier Aasly.

– Vikarierende motiver

Aasly undrer seg over veimyndighetenes iver etter bokettersyn, og kaller det "snøen som falt i fjor". Hans forgjenger som styreleder, stortingsrepresentant Øyvind Halleraker (H), går enda lenger.

– Måten dette presses gjennom på, styrker mistanken om vikarierende motiver. Jeg er skuffet over at deler av Statens vegvesen ikke ser de mange årene med godt samarbeid, men velger å la seg irritere over Norvegfinans som en "brysom" aktør, sier Halleraker, som i dag sitter i Stortingets transportkomité for Høyre

Også i 2004 mente Halleraker at veimyndighetene hadde en skjult agenda for negativ oppmerksomhet rundt bomselskapene: å gi større oppslutning til forslaget om å samle innkrevingen for landets stamveier i et statlig bomselskap.

Gir ikke opp

Den statlige bompengegiganten fant aldri veien inn i Nasjonal transportplan. Kritikken ble for massiv i høringsinstansene – frontet blant annet av Norvegfinans og Halleraker selv.

Vegdirektoratet opplyser til Teknisk ukeblad at det kommer forslag til ny organisering av bompengenæringen i løpet av året. Det meste tyder på at veimyndighetene da vil gjøre et nytt forsøk på å redusere antallet bompenge-AS-er rundt om i landet.

Diskreditering av bomselskaper og Norvegfinans vil derimot ikke assisterende veidirektør Kjell Bjørvig ha på seg.

– Tvert imot synes vi det er fornuftig at det finnes en fellesaktør som Norvegfinans i bompengenæringen. Når det gjelder ideen om ett statlig bomselskap, prioriterer vi ikke det arbeidet særlig høyt. Da er det mer aktuelt med en regionvis inndeling, sier Bjørvig.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå