SAMFUNNPOLITIKK

Truet seg til innsyn i Norvegfinans

Statens vegvesen bruker hardt skyts mot bomselskapenes bransjeorganisasjon, Norvegfinans.
Statens vegvesen bruker hardt skyts mot bomselskapenes bransjeorganisasjon, Norvegfinans.

Pengebruk og roller

* Statens vegvesen pekte i 2004 på høye administrasjonskostnader, høye styrehonorarer, rolleblanding og uhjemlet bruk av bompenger i deler av bompenge-Norge.

* Revisjonsrapporten ga offentlig oppvask i bomselskapet Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap. Det ble påpekt kostbare utenlandsturer for styremedlemmer med ektefeller, finansiert av bompengeinntekter.

* Daglig leder for bomselskapet var Øyvind Halleraker (H), i dag medlem av transportkomiteen på Stortinget.

* Halleraker var samtidig styreleder i Norvegfinans, og reiste på samme utenlandstur med ledsager – på foreningens regning. Halleraker trakk seg fra begge vervene av habilitetshensyn.

* Veimyndighetene har senere presset på for å revidere pengebruken i Norvegfinans i samme tidsperiode, uten å lykkes.

En flere år lang dragkamp mellom Norvegfinans og Statens vegvesen endte i stillhet opp med at en fyldig bunke regnskapsbilag ble trillet inn døra hos internrevisjonen i Vegdirektoratet få dager tilbake.

Det færre vet, er at Norvegfinans ble truet til å gi fra seg papirene.

Brevveksling

"Norvegfinans har nektet staten innsyn både på henvendelser fra Vegdirektoratet og regjeringsadvokaten. Vegdirektoratet vurderer på grunnlag av dette å nekte bompengeselskapene å benytte bompenger til å betale andeler og medlemsavgift til Norvegfinans".

Setningen er hentet fra et av Vegdirektoratets svarbrev til Riksrevisjonen i forbindelse med Dokument 1, som TU omtalte i forrige uke.

Les også:

Motvillig

– Det er vel riktig å si at det ble oppfattet som en trussel, sier styreleder Sigmund Aasly i Norvegfinans.

Foreningen finansieres hovedsakelig av bompenger, i form av medlemskontingenter fra de 33 bompengeselskapene som deltar.

Aasly har nå gitt Vegdirektoratet innsyn i bilagene for regnskapsårene 2006 og 2007, men holder fortsatt tilbake årene fra før hans "regjeringstid". Grunnen er at tidligere Norvegfinans-styrer har nektet.

– Det er ikke hjemmel for å kreve bilagsrevisjon. Da er det heller ikke riktig å sette til side tidligere styrevedtak, sier Aasly.

– Vikarierende motiver

Aasly undrer seg over veimyndighetenes iver etter bokettersyn, og kaller det "snøen som falt i fjor". Hans forgjenger som styreleder, stortingsrepresentant Øyvind Halleraker (H), går enda lenger.

– Måten dette presses gjennom på, styrker mistanken om vikarierende motiver. Jeg er skuffet over at deler av Statens vegvesen ikke ser de mange årene med godt samarbeid, men velger å la seg irritere over Norvegfinans som en "brysom" aktør, sier Halleraker, som i dag sitter i Stortingets transportkomité for Høyre

Også i 2004 mente Halleraker at veimyndighetene hadde en skjult agenda for negativ oppmerksomhet rundt bomselskapene: å gi større oppslutning til forslaget om å samle innkrevingen for landets stamveier i et statlig bomselskap.

Gir ikke opp

Den statlige bompengegiganten fant aldri veien inn i Nasjonal transportplan. Kritikken ble for massiv i høringsinstansene – frontet blant annet av Norvegfinans og Halleraker selv.

Vegdirektoratet opplyser til Teknisk ukeblad at det kommer forslag til ny organisering av bompengenæringen i løpet av året. Det meste tyder på at veimyndighetene da vil gjøre et nytt forsøk på å redusere antallet bompenge-AS-er rundt om i landet.

Diskreditering av bomselskaper og Norvegfinans vil derimot ikke assisterende veidirektør Kjell Bjørvig ha på seg.

– Tvert imot synes vi det er fornuftig at det finnes en fellesaktør som Norvegfinans i bompengenæringen. Når det gjelder ideen om ett statlig bomselskap, prioriterer vi ikke det arbeidet særlig høyt. Da er det mer aktuelt med en regionvis inndeling, sier Bjørvig.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.