KARRIERE

Truer med rettssak

Norges lover. Lovbok. Lovsamling. Regler. Juss. Juridisk. Retten. Rettssak. Rettssal. Forskrifter. Kommune. Kommunal.
Norges lover. Lovbok. Lovsamling. Regler. Juss. Juridisk. Retten. Rettssak. Rettssal. Forskrifter. Kommune. Kommunal. Bilde: colourbox.com

Bakgrunn

I 2009 ble ny offentlig tjenestepensjon fastlagt etter forhandlinger mellom partene i arbeidslivet og regjeringen:

  • Opptjente brutto pensjonsrettigheter (inklusive folketrygd) i offentlige tjenestepensjonsordninger er vernet av Grunnloven.
  • Alle juridiske utredninger, inklusive uttalelser fra Justisdepartementets lovavdeling, sier at opptjente rettigheter ikke kan reduseres ved såkalt levealderjustering.
  • I dag får de som tar ut AFP sitt pensjonsgrunnlag oppregulert med grunnbeløpet i folketrygden (G) fram til alderspensjon ved 67 år. Regjeringen foreslår en underregulering med 0,75 prosent på samme måte som for ny regulering av løpende pensjoner.


LO Kommune, LO Stat, Unio, YS og Akademikerne mener regjeringen foreslår urettmessige kutt i pensjonene, og at den ser bort fra tidligere pensjonsavtale med arbeidstakerne. Organisasjonene er kritiske til regjeringens oppfølging av pensjonsavtalen i offentlig sektor fra 2009.

Les ogås: Nordmenn pensjonerer seg sist

I en høringsuttalelse om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor påpeker de blant annet at flere av departementets forslag til oppfølging av avtalen går langt ut over det partene ble enige om i tariffoppgjøret i 2009, og at forslaget innebærer betydelige innsparinger og kutt, ifølge en pressemelding.

Dersom forslaget fra regjeringen legges fram for Stortinget og vedtas vil det åpenbart bli prøvet for domstolene, skriver organisasjonene i sitt felles høringssvar. De fem organisasjonene legger vekt på at en legger seg så tett opp til dagens tjenestepensjonsordning som mulig der avtalen ikke sier noe konkret og at endringene må ligge innenfor grunnlovsvernet.

Les også: Trenger 1800 ingeniører i året

Ifølge meldingen vil en arbeidstaker som i 2015 går av på AFP ved 62 år vil kunne få sin alderspensjon fra 67 år redusert med over 20.000 kroner i året pågrunn av forslaget til underregulering av alderspensjonsgrunnlaget i AFP-tiden som nå foreligger.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.