FAGARTIKLER

Trosser konjunkturene

4. juli 2003 - 00:00

Vi tok i bruk en ca. 300 mål stor tomt på Fornebu sommeren 2001. Den tidligere terminalbygningen er bygd om til et moderne kontor- og undervisningsbygg.

Mandatet for kunnskapssenteret på Fornebu er å etablere et IT-, kunnskaps- og innovasjonssenter av internasjonal betydning. Senteret skal bidra til ny næringsvirksomhet og nye utdanningsfunksjoner i et samspill mellom forskning, utdanning og næring. Prosjektet ble etablert med en 15 års tidshorisont, så det er fortsatt i en startfase.

På Fornebu ønsker vi å utvikle et kunnskapsmiljø gjennom strategiske grep som gjør senteret attraktivt for kunnskapsbedrifter, enten det er små etableringer i startfasen eller større, etablerte institusjoner. Hovedpoenget er ikke å erstatte andre eksisterende miljøer, men å virke som et supplement der klyngevirkningene gjøres til et hovedfokus slik at forholdene for nyskaping kan bli best mulig.

Grunnpilarene i miljøet på Fornebu er foreløpig inkubasjonsvirksomhet, forskning innen avansert IKT, undervisning innen IKT samt koblinger til naboen Telenor. Videreutviklingen av disse virksomhetene, samspillet mellom dem og ikke minst forholdet til den øvrige virksomheten i senteret er drevet frem av IT Fornenebu AS. Denne organisasjonen har som formål å være vertskap, kobler, gartner og selger for kunnskapsmiljøet.

Variert virksomhet

I de gamle lokalene på Fornebu foregår nå både undervisning, forskning og forretningsutvikling.

Simula Research Laboratory AS er en statlig finansiert forskningsinstitusjon innen IKT, eid av universitetene, Norsk Regnesentral og Sintef.

IT Fornebu Inkubator AS (ITFI) hjelper frem nyetablering og bedriftsutvikling i kunnskapsbaserte forsknings- og utviklingsprosjekter innen IKT.

IT-, kunnskaps- og innovasjonssenteret på Fornebu skal fungere i et nettverk av kunnskapsmiljøer rundt omkring i landet. IT Fornebu AS og Siva samarbeider om å gi regionale aktører innpass i miljøet på Fornebu og i Oslo-regionen. Gjennom Regina Fornebu tilbys rimelige fasiliteter og muligheter til aktiv nettverksbygging for aktører i alle landets forskningsparker, kunnskapsparker og næringshager.

Etter hvert som miljøet utvides, vil grunnlaget for fremtidig nyskaping stadig forbedres. I en tid der norsk økonomi sliter, vil kunnskapsmiljøer rundt omkring i landet utgjøre en viktig del av utviklingen av et nytt kunnskapsbasert norsk næringsliv. Kunnskapssenteret på Fornebu akter å fortsette sitt arbeid, tross konjunktursvingninger i næringsliv og eiendomsmarked.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.