OLJE OG GASS

Tror på fossil vekst

SISTE UTVEI: Oljeproduksjon fra den tjæreaktige oljesanden i Canda er nokså skittent og dyrt, men verden trenger energi. BP tror på fortsatt fossil vekst, men frykter at den kan bli dempet av midlertidig energimangel. Det kommer fram i rapporten Energy Outlook 2030.
SISTE UTVEI: Oljeproduksjon fra den tjæreaktige oljesanden i Canda er nokså skittent og dyrt, men verden trenger energi. BP tror på fortsatt fossil vekst, men frykter at den kan bli dempet av midlertidig energimangel. Det kommer fram i rapporten Energy Outlook 2030. Bilde: DAVID BOILY
Kjetil Malkenes Hovland
31. jan. 2011 - 15:21

Oljeselskapet BP er kjent for å samle inn tall fra energibransjen og offentliggjøre dem i en database, Statistical Review of World Energy.

Nå har de kommet med en rapport som viser energitrendene fram til 2030, slik selskapet ser dem.

De spår at produksjonen av fossil energi ikke lenger vil klare å øke like raskt, og at veksten innen fornybar energi vil skyte fart.

Les hele rapporten her

Fornybar vokser raskere

Verden kommer til å øke energiforbruket i perioden fra nå fram til 2030, men fornybar energi som vind og sol vil vokse raskere enn olje, gass og kull, spår BP.

BPs spådommer om energi fram til 2030. Utgitt januar 2011. BP Energy Outlook 2030.
Verden kommer til å øke energiforbruket i perioden fra nå fram til 2030, men fornybar energi som vind og sol vil vokse raskere enn olje, gass og kull, spår BP. BP-TALL: Vekst i befolkning, energiforbruk og globalt nasjonalprodukt. BP

Den fossile andelen av veksten i energiforbruket var på 83 prosent i perioden 1990-2010, men vil falle til 64 prosent av veksten i 2010-2030. Samtidig øker fornybardelen av veksten fra 5 til 18 prosent.

Den observante leser merker seg likevel at fossil energi fortsatt står for det aller meste av veksten i det globale energiforbruket. Det fordrer både gigantiske investeringer, ny teknologi og en global økonomi med bæreevne til å betale for dette.

I 2030 vil fornybar energi kun utgjøre 10 prosent av forbruket, ifølge BP.

Bekymret for tilgangen

Kinas raske vekst bekymrer oljeselskapets analytikere. Etterspørselen etter olje kan påvirke prisene.

«Energipriser (eller produksjon) kan dempe veksten midlertidig. Sånn sett er Kina bare det mest synlige eksempelet på en stor gruppe raskt voksende økonomier utenfor OECD,» skriver BP i rapporten.

BPs spådommer om energi fram til 2030. Utgitt januar 2011. BP Energy Outlook 2030.
«Energipriser (eller produksjon) kan dempe veksten midlertidig. Sånn sett er Kina bare det mest synlige eksempelet på en stor gruppe raskt voksende økonomier utenfor OECD,» skriver BP i rapporten. ØKENDE ETTERSPØRSEL: Slik vokser forbruket og produksjonen til 2030, ifølge BP. BP

Asia vil drive forbruksveksten innen energisektoren, spår BP. Forbruket av energi vil øke med 1,7 prosent årlig i perioden 2010-2030. Det betyr en total økning på 40 prosent. Trass i mer energieffektiv industri vil dette kreve større energiproduksjon.

Nesten hele den globale veksten i energiforbruket skjer utenfor de 47 rikeste landene som er samlet i OECD, ifølge BP. I dag står landene utenfor OECD for rundt halvparten av energiforbruket, men dette vil øke til to tredjedeler i 2030, ifølge BP. Samtidig vil energieffektiviteten øke, og raskest i landene utenfor OECD.

Energien skal først og fremst brukes til å produsere elektrisitet og drive industrien i utviklingslandene, og til transport.

BPs spådommer om energi fram til 2030. Utgitt januar 2011. BP Energy Outlook 2030.
Energien skal først og fremst brukes til å produsere elektrisitet og drive industrien i utviklingslandene, og til transport. MER EFFEKTIVE: Begrenset tilgang på energi vil føre til mer effektiv bruk av den, mener BP. BP

Folketallet mangedoblet

Det er en åpenbar bakgrunn for at energiforbruket øker til tross for bedre teknologi og mer energieffektivisering. Befolkningen på kloden har mer enn firedoblet seg siden år 1900. Samtidig er realinntekten blitt 25 ganger større.

De siste tjue årene er vi blitt 1,6 milliarder flere mennesker, og det kommer 1,4 milliarder flere de neste tjue årene.

I landene utenfor OECD vil energiforbruket vokse med 2,6 prosent hvert år fra 2010 og øke med 68 prosent fram til 2030. Innenfor OECD, hvor Norge befinner seg, vil energiforbruket være rundt 6 prosent høyere i 2030 enn i dag. Etter 2020 vil energiforbruket per hode i OECD falle, tror BP.

Gassen kommer OLJENS ANDEL: Kull og olje vil utgjøre en mindre andel av veksten framover. Gass og fornybar energi vil utgjøre en større del av veksten enn før.
Gassen kommer OLJENS ANDEL: Kull og olje vil utgjøre en mindre andel av veksten framover. Gass og fornybar energi vil utgjøre en større del av veksten enn før.

Gassen kommer

BP mener at gass kommer til å fortrenge kull i en del markeder der den kan konkurrere på pris.

Energimiksen vil endre seg sakte fordi levetiden er lang på kraftverk og biler. Gass og ikke-fossile energikilder vil vokse raskere enn kull og olje. Fornybar energi og biodrivstoff vil vokse med 8,2 prosent årlig, ifølge BP. Gass øker med 2,1 prosent i året.

Mange mener at skifergass-boomen i USA er en energirevolusjon. Disse ressursene kan bedre USAs selvforsyningsevne, men det blir ikke nødvendigvis eksport av det. BP vil ikke gå lenger enn til å antyde at USA kan velge å bli eksportør.

«Ukonvensjonell gass har endret det nordamerikanske gassmarkedet. Skifergass og coal bed methane (CBM) spås å stå for 57 prosent av den nordamerikanske produksjonen i 2030, og kan gjøre LNG-eksport økonomisk bærekraftig. Men det er risikoer innen kostnad og tilgang,» skriver BP i rapporten.

BPs spådommer om energi fram til 2030. Utgitt januar 2011. BP Energy Outlook 2030.
«Ukonvensjonell gass har endret det nordamerikanske gassmarkedet. Skifergass og coal bed methane (CBM) spås å stå for 57 prosent av den nordamerikanske produksjonen i 2030, og kan gjøre LNG-eksport økonomisk bærekraftig. Men det er risikoer innen kostnad og tilgang,» skriver BP i rapporten. LAVERE VEKST: Energiforbruket vokser ikke lenger like raskt, spår BP. Oljens andel av veksten faller betydelig framover. BP

Oljen vokser sakte

De neste tjue årene kommer oljen til å vokse svært sakte, om vi skal tro BP. De tror at etterspørselen etter væsker, et begrep som inkluderer både olje og biodrivstoff, vil øke med 16,5 millioner fat per dag til 102 millioner fat per dag i 2030 – drevet av veksten utenfor OECD. Innenfor OECD har oljeforbruket falt etter 2005, og dette vil fortsette.

I dag er den globale oljeproduksjonen på rundt 85-87 millioner fat per dag.

Det er Opec som skal stå for økningen i produksjon, ifølge BP. Selv om Opec-landene ikke har økt produksjonen nevneverdig i løpet av de siste årene med høy oljepris, skal de øke med 13 millioner fat per dag til 2030. Mye av dette skal komme fra Irak, men BP understreker at «begrenset kapasitet for å utvikle prosjekter og infrastruktur kan føre til utsatte prosjekter og inflasjon i kostnader».

BPs spådommer om energi fram til 2030. Utgitt januar 2011. BP Energy Outlook 2030.
Det er Opec som skal stå for økningen i produksjon, ifølge BP. Selv om Opec-landene ikke har økt produksjonen nevneverdig i løpet av de siste årene med høy oljepris, skal de øke med 13 millioner fat per dag til 2030. Mye av dette skal komme fra Irak, men BP understreker at «begrenset kapasitet for å utvikle prosjekter og infrastruktur kan føre til utsatte prosjekter og inflasjon i kostnader». ØKT BETYDNING: Ukonvensjonell gass fra kullårer og skifer vil bli viktigere framover, spesielt for USA. Men det er usikkert om USA vil velge å eksportere sin gass eller bruke den selv. BP

BP spår også at produksjonen utenfor OECD fortsetter å øke noe, og i tillegg kommer en stor økning i biodrivstoff, noe fra kanadisk oljesand, olje fra dypt vann utenfor Brasil.

Kull

Kullforbruket i OECD vil falle med 1,2 prosent årlig fra 2010-2030, mener BP. Men utenfor OECD øker forbruket av kull med 2 prosent årlig. Kina og India vil kutte veksten i kullforbruk etter 2020, men i andre utviklingsland fortsetter veksten.

Kina står i dag for nesten halvparten av verdens kullforbruk (47 prosent), og vil stå for 53 prosent av kullforbruket i 2030. Da er de blitt verdens ledende økonomiske makt, tror BP.

«Kina anerkjenner at de må bort fra kullavhengigheten. Miljøutfordringer (lokal luftforurensning og bekymringer klimaendringer) og økende kostnader for innenlands kullressurser er ventet å begrense Kinas kullvekst,» skriver BP i rapporten.

BPs spådommer om energi fram til 2030. Utgitt januar 2011. BP Energy Outlook 2030.
«Kina anerkjenner at de må bort fra kullavhengigheten. Miljøutfordringer (lokal luftforurensning og bekymringer klimaendringer) og økende kostnader for innenlands kullressurser er ventet å begrense Kinas kullvekst,» skriver BP i rapporten. USIKRE IRAK: Både BP og det internasjonale energibyrået har stor tro på at Irak kan øke sin oljeproduksjon. Men det ligger mange skjær i sjøen, som manglende sikkerhet. BPs tall viser hvor stort potensialet er. BP

Nye trender

BP peker at industrialisering, urbanisering og motorisering vil prege tiden fram mot 2030, og peker ut fire trender som vil prege energisektoren:

  • økt energiforbruk
  • økt energieffektivitet innen både produksjon og forbruk
  • økt diversifisering av energikilder
  • økt etterspørsel etter ren energi fra sluttbrukerne

Les også:

Helge Lund varsler energikrise: <br/> – Klarer ikke å produsere nok olje

Avslo peak oil-forskning

– Peak coal i 2011

– Peak oil er politikernes beste venn

– Nok olje til 2030

– Skjønner ikke peak oil

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.