OLJE OG GASS

Tror på et stabilt marked

FLYTTER ARBEIDSPLASS: - Jeg skal sitte i Kongsberg. Der har vi nylig tatt i bruk en nytt kontorbygg med gode fasilliteter. Vi skal for øvrig ha offisiell åpning den 11. juni med statsråd Trond Giske og Roar Flåten til stede.
FLYTTER ARBEIDSPLASS: - Jeg skal sitte i Kongsberg. Der har vi nylig tatt i bruk en nytt kontorbygg med gode fasilliteter. Vi skal for øvrig ha offisiell åpning den 11. juni med statsråd Trond Giske og Roar Flåten til stede. Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
6. juni 2010 - 14:32
Vis mer

HOUSTON: Den 1. juni overtok Rasmus Sunde roret i FMC Kongsberg Subsea. Han kommer fra stillingen som direktør med ansvar for økt oljeutvinning i FMC Technologies. Det vil i klartekst si den delen av FMC som utvikler, leverer produkter, systemer og tjenester for å øke oljeutvinning inklusive prosessanlegg på havbunnen. Tidligere har Sunde vært administrerende direktør i Aibel, og før det ABB Offshore Systems.– Du har vært rundt regnet et år i FMC. Det har vel vært nyttig for å lære bedriften å kjenne, du har jo tidligere vært ansatt hos en konkurrent?

– For det første vil jeg si at det er veldig spennende å komme tilbake til undervannsutrustning, subsea - teknologi igjen. Det er noe jeg har arbeidet med i mange år. Jeg har hatt et opplæringsår for å lære FMC å kjenne i den jobben jeg har hatt fram til nå, nærmest on - the job - training. FMC er en stor veldrevet bedrift og det har vært nyttig med et års introduksjon. Jeg har vært heldig og fått arbeide med spennende oppgaver globalt i et nytt område med stort vekstpotensial, sier Rasmus Sunde.– Dere opplever økt etterspørsel etter denne typen utstyr internasjonalt. Hva er årsaken til at oljeselskapene endelig ser ut til å interessere seg for det som ble utviklet i og satt i drift i Norge for ti år siden, blant annet gjennom Troll Pilot?

– Når det gjelder den økte interessen fra de internasjonale oljeselskapene, henger det sammen med økt interesse for å hente mer ut av reservoaret. I mange oljefelt blir alt for mye av ressursene igjen i bakken etter at feltet er ferdig produsert. Derfor gir det god avkastning å investere i utstyr som gjør at det er mulig å hente flere ressurser fra reservoarene.

– Vi vet at det blir stadig vanskeligere å finne olje. De lette utvinnbare feltene er allerede funnet. Å kunne hente mest mulig ut fra reservoarene er helt nødvendig også av hensyn til miljøet, fordi en stor del av den olje og gass vi i dag bruker, vil erstattes med kull når etterspørselen av energi stiger. Det gir også en positiv resursutnyttelse hvor det er mulig å hente mest mulig fra brønner og reservoarer som allerede er i drift.Internasjonalt, særlig i Afrika og Sør-Amerika, kommer kravet om lokalt innhold etter den norske modellen hvor det ble ansett som viktig å bygge opp lokal kompetanse slik at samfunnet blir sittende igjen med store verdier i kunnskap og bedrifter etter en utbyggingsperiode. Vil FMC fortsatt ha mye av sin undervannsvirksomhet styrt fra Norge?

– Veldig mye vil være i Norge. Mye av teknologiutviklingen og markedsapparatet er bygget opp herfra. Det er her kompetansen sitter. Undervannseparasjon kommer til å bli et stort marked. Det er viktig å bygge opp lokal kompetanse som er skreddersydd mot lokale markeder, men vi må ha et sentralt sted hvor vi har den fulle bredden.

– Nevn et eksempel?

– Ta Marlin-prosjektet. Det gjennomføres i Brasil for Petrobras, men også med ressurser fra Asker-kontoret og Arnhem I Holland hvor vi har spesialister på prosessutstyr. Asker – kontoret styrer avdelingen for økt utvinning, hvor subsea separasjon er en sentral del av virksomheten. I dette prosjektet som er basert på Statoils(tidl. Norsk Hydro) horisontale rørseparator står Arnhem for separatoren mens Asker-kontoret har gjennomført alle teknologikvalifiseringene.

– Vi driver en global virksomhet, Arnhem, Asker, Rio de Janeiro. Vi må vite hvilken kompetanse vi har hvor og prioritere bruken av denne. Det er viktig for oss å bygge opp et miljø og beholde kompetansen.– Innenfor økt oljeutvinning har dere også andre tjenestetilbud. Ikke alt baserer seg på salg av utstyr?

– Vi har to områder hvor vi tilbyr separate tjenester til subsea-markedet. Det er LWI(lett brønnintervensjon) og TTRD(Through tubing rotary drilling). Vi tilby dette på norsk og britisk sokkel hvor vi har flere skip i operasjon i samarbeid med Island Offshore. Vi jobber med å få disse teknologiene og tjenestene ut på dypt vann. Vi kjøpte også nylig MPM som er ledende innen flerfase målere som kan stå under vann Dette er viktige områder for å øke utvinningsgraden fra eksisterende felt. LWI og TTRD er begge to kjerneteknologier hvor vi ikke skal selge utstyret, men satse på som tjenester.

– Jeg er ydmyk overfor det miljøet som har utviklet denne verdensledende kompetansen. Å selge slike tjenester gjør oss mindre sårbare, fordi dette er lange kontrakter som strekker seg over flere år. Vi har utviklet dette for Statoil og BP, og har hatt stor suksess med disse tjenestene.– FMC har redusert bemanningen siden 2008. Har bedriften rett størrelse?

– Vi har redusert bemanningen fra 2000 til 1600. Mange av de som ble fristilt, har fått nye jobber. Jeg mener imidlertid at det norske markedet vil ta seg opp. Produksjonen på sokkelen minker og mange nye mindre prosjekter må gjennomføres for å kunne holde produksjonsvolumene. Statoils ambisjoner er krevende og det kreves nye brønner for å opprettholde produksjonen. Derfor har de satt i gang tiltak som fast-track-prosjekter med standardutrustning, men ser også på større satellittutbygginger. Vi tror det norske markedet blir jevnt stabilt og godt.– På norsk sokkel har vi en stor operatør. Men etter hvert vil e n rekke av de mindre selskapene som er operatører gjøre funn som de må realisere. Mange har ikke økonomi for å kunne ta hele utbygginger. Noen ønsker at GIEK-ordningen også skal gjelde utbygginger på norsk sokkel, og ønsket ble delvis oppfylt i revidert statsbudsjett. Hva vil det bety for FMC?

– Det er kjempespennende med nye operatører og oljeselskaper. Det kan skyve fram nye prosjekter, men GIEK vil ikke dekke våre leveranser. Gjeldende regler dekker mer arbeidsintensive mekaniske arbeider. GIEK kan bety noe for våre underleverandører. Generelt vil jeg si at vi må være konkurransedyktige også på norsk sokkel. Men jeg tror nok at deler av norsk leverandørindustri har større utfordringer enn oss som driver med undervannsteknologi.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.