Tror klimaavgift kan åpne for fiskeslam som gjødsel

En varslet avgift på mineralgjødsel kan gjøre det mer aktuelt å satse på organisk gjødsel, mener forsker.

Tror klimaavgift kan åpne for fiskeslam som gjødsel
Åkerlappen til høyre viser kornet som fikk fiskeslam som gjødsel Foto: Anne Falk Øgaard

I klimaplanen for 2021 til 2030 er et av tiltakene å innføre en ny avgift på mineralgjødsel for å kutte lystgassutslippene fra landbruket. I meldingen heter det at regjeringen skal vurdere en slik avgift.