NYHETER_BYGG

Tror ikke på opera-tøffel

Det er stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen fra Fremskrittspartiet som har innført den nye enheten for tallet ti milliarder i politikken: En sur tøffel. Fra Stortingets talerstol har han avlagt løfte om å spise nettopp det, hvis sluttsummen på operaen i Bjørvika kommer under ti milliarder kroner.

Hvis det går som prosjktleder Terje Olsen i Statsbygg tror, får representanten fra det nest største opposisjonspartiet seg et ubehagelig kosttilskudd: - Statsbyggs styringstall er 2,8 mrd. Så er det en halv milliard i reserve, som forhåpentligvis ikke blir brukt.

Olsen mener budsjettsikkerheten er ivaretatt gjennom endrete rutiner. Tidligere satset Stasbygg på å treffe i 50 prosent av tilfellene. Nå er kravet 85 prosent sikkerhet når budsjettene utarbeides. - Vi har kjørt detaljerte analyser, så vi er nokså komfortable når det gjelder operaen. Jeg skjønner ikke helt hva Knudsen tenker på. Jeg satt i Stortinget da han kom med utsagnet om tøffelspisingen. 10 milliarder kroner gir jo en kvadratmeterpris på om lag 300.000 kroner.

Statsbygg har tjuvstartet. Anbudsfristen for endring av bispelokket er allerede gått ut. Det innebærer at avkjøringen mot sjøsiden fjernes og avkjøringen i sydlig retning utvides og forsterkes, samt riving av et lagerbygg. Når dette skrives, forventer Olsen mellom tre og fem anbud. Arbeidene skal starte i september.

Store entrepriser

Olsen vil ikke røpe detaljer fra budsjettene, og heller ingenting om forventet pris på disse oppgavene. Statsbygg har valgt å satse på forholdsvis få og store entrepriser, 15 til 20 stykker.

- Jeg har ingen idé om hvor mange underleverandører som vil være med på dette. Også antall arbeidere vil variere over tid. På det mest hektiske vil jeg tro 300-350 er i arbeid samtidig.

Trinn to blir å fjerne eksisterende kaianlegg før området spuntes for å lage en byggegrop. En betongplattform skal danne grunnlag for arbeidene med pæling ned mot fjell. Anbudsinnbydelsen offentliggjøres rett over ferien. Olsen regner med å kunne starte denne delen av prosjektet i januar eller februar 2003. I planene er det forutsatt en kombinasjon av betong- og stålpæler, betongpæler der det er størst belastning.

- Det er alltid mulig å diskutere andre løsninger, understreker prosjektlederen. Han regner med å sende ut denne anbudsinnbydelsen tidlig i desember, byggestart på sommeren 2003.

Utenlandsk konkurranse

Innen sceneteknikk forventer blir det antakelig internasjonal konkurranse. - Dette er et så stort og prestisjefylt prosjekt at det vil vekke utenlandsk interesse også for andre deler.

Norsk byggenæring sliter med dårlig produktivitet. Selv regner bransjen med at den har sløst bort opp mot fem milliarder kroner gjennom ti prosent produktivitetstap i løpet av de siste fire til fem årene. Vil utenlandske entreprenører da få lett spill med å utkonkurrere norske selskaper med høyt kostnadsnivå og lav produktivitet?

- Vi har ikke lagt inn noen form for "subsidier" i budsjettene i form av forventninger om lavere priser. Det er vanskelig for meg å spekulere i dette, men som byggherre må vi erkjenne at dårlig produktivitet fører med seg konflikter. Det er en kjent problemstilling i bransjen.

Statsbygg er opptatt av å legge forholdene til rette for å unngå konflikter. - Vi ønsker at entreprisen gir den avkastningen selskapene har krav på. Vi har sammenfallende interesser med bedriftene når det gjelder produktivitet.

Usikkert

Konturene av bygget vil man begynne å ane ved årsskiftet 2003-2004, om det ikke blir store utsettelser. I et så stort prosjekt er det alltid usikkerhetsmomenter. Olsen trekker frem tre forhold hvor usikkerheten er størst:

Den største fysiske usikkerheten ligger i grunnen. Selv om vi har tatt prøver, kan det komme overraskelser når arbeidene begynner. Massen kan vise seg å være mer forurenset enn forutsatt, eller det kan dukke opp arkeologisk interessante funn. Det siste kan føre til en utsettelse.

Dernest er det akustikken, svikten i scenegulvet og andre forhold som først kan testes når bygget er ferdig. Et tredje usikkerhetsmoment er markedssituasjonen i bransjen, hvorvidt det er høykonjunktur eller lavkonjunktur vil spille inn både for prisnivå og tid.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.