NYHETER_BYGG

Tror ikke på byggekrakk

Som nyvalgt leder i Entreprenørforeningen -bygg og anlegg (EBA) tror ikke Backe på mange investorers spådommer om prisnedgang i byggebransjen på inntil 30 prosent.

- Det er i beste fall en sterk overdrivelse. Dersom boligprisene flater ut, kan vi få en nedgang i etterspørselen av entreprenørtjenester på rundt 10 prosent, tror Backe. Han innrømmer at byggekostnadene er høye. Mange jobber for at prisene skal ned i bygge- og anleggsmarkedet.

Store offentlige oppgaver

Byggebransjen har de siste årene produsert veldig mye på kort tid med knappe ressurser. Mange vil være glade for mindre press på bransjen og byggemarkedet.

- Jeg kan vanskelig se for meg at markedet skal falle så fort at det blir en dramatisk mangel på oppdrag i bransjen. Til det har vi for mange uløste offentlige oppgaver.

Backe legger til at vi i dag, i motsetning til på nittitallet, også har offentlige penger og politisk vilje til å løse oppgavene. - Vi går forhåpentligvis går inn i en periode hvor vi kan løse offentlige oppgaver mer effektivt.

Dårlig lønnsomhet

Backe innrømmer at lønnsomheten har vært for dårlig i de store entreprenørselskapene. Men han vil ikke ha tilbake tilstandene fra begynnelsen av nittitallet, da de store entreprenørene konkurrerte hverandre i hjel for å ta markedsandeler.- Vi har konkurrert om markeder og posisjoner. Vi har ikke klart å ta oss betalt for den kompetansen og risiko vi har utsatt oss for. De siste årene har de store slitt med inntjening, mens de små har tjent godt. Vi har strukket risikoen og kompetansen for langt i perioder, og det får vi svi for nå.

Han mener bransjen har vært for servil overfor byggherrene og gitt etter for mange krav uten å se konsekvensene. Det har handlet om meget rask utvikling med større prosjekter, kompliserte løsninger og større risiko for entreprenørene. Men Backe er ikke i tvil om at bransjen kan bli mer effektiv. Dette kan gjøres med mer smidig byggesaksgang, mer samarbeid mellom fagene i næringen og større innsats og kompetanse innen prosjektering og planlegging.

Skjerpet kvalitetskrav

For å møte kravene om kvalitet og effektivitet i markedet, vil bransjen oppleve en økende grad av industrialisering både ute og hjemme, samt nødvendig import av utenlandsk arbeidskraft. Og da snakker vi ikke lenger om bare svensker. Kvalitet henger igjen sammen med tilgjengelige ressurser.

- Jeg tror ikke vi kan kontrollere denne bransjen til kvalitet. Det handler om holdninger og kompetanse. Mer regelverk og offentlig kontroll vil neppe bedre forholdene, mener Backe. Han understreker at de seriøse entreprenørene gjør et godt arbeid. Det skjeve bildet som fremkommer i media om feil og mangler og humbug i en tilnærmet lovløs bransje, er synd for den seriøse delen av bransjen. Backe understreker at feilprosenten kan bli lavere, men at fokus og holdningen til kvalitet stadig blir bedre.

- Næringen får altfor mye pepper. Men jeg vil ikke legge skylden på media. Vi som utgjør bransjen er ikke flinke nok til å få frem de gode eksemplene. Fra mitt eget selskap vet jeg kvalitet er viktig. Vi har som mål å overlevere boliger og bygg som er feilfrie.

Backe mener det er viktig at ledere i bransjen tar et ansvar for å påvirke rammebetingelsene. - Vi har vært altfor flinke til å tilpasse oss nye lover og regler og andre rammebetingelser fortløpende. Men rammebetingelsene er påvirkbare og bransjen har både ressurser og kanaler til å påvirke politikerne. Det er en av grunnene til at jeg synes det er interessant å sitte som leder i EBA.

Backe mener det spesielt er viktig at de som representerer både eierskap og lederskap tar tillitsverv i bransjen. Selv sitter han som administrerende direktør i Backe-gruppen, som han også eier 100 prosent. I år omsetter de på 1,5 milliarder og har 900 ansatte fordelt på selvstendige selskaper spredd over hele Østlandet.

Bygge- og Anleggsnæringen i Norge omfatter totalt 300.000 sysselsatte og omsetter for 280 milliarder kroner årlig. Byggenæringens Landsforening har rundt 3000 medlemsbedrifter. EBA er en bransjeforening i BNL som er tilsluttet NHO.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.