BYGG

Tror flykrisa varer

FORVERRET: Krisa for norsk luftfart er langt større nå enn Avinors prognoser fra bare noen måneder tilbake, fortalte Avinor-sjef Sverre Quale på Flyoperativt Forum.
FORVERRET: Krisa for norsk luftfart er langt større nå enn Avinors prognoser fra bare noen måneder tilbake, fortalte Avinor-sjef Sverre Quale på Flyoperativt Forum.

Da Avinor i fjor høst vedtok årets budsjett, regnet selskapet med at flytrafikken ville gå ned med 1,7 prosent i 2009.

Nå budsjetterer Avinor med langt mer dramatiske konsekvenser av lavkonjunkturen:

Langt verre

– Etter den solide nedgangen så langt i år har vi revidert våre prognoser. Vi regner med at trafikknedgangen i gjennomsnitt på norske lufthavner blir 7 prosent, sa konsernsjef Sverre Quale da han innledet Flyoperativt Forums 22. årlige konferanse på Gardermoen tirsdag formiddag.

For det statlige aksjeselskapet vil en slik nedgang bety en manko på 350 millioner kroner for at konsernet skal holdes finansielt intakt.

Utsetter investeringer

Konsekvensene er at Avinor nå kutter der det er mulig å kutte. Noen titall millioner kroner spares på konsulentbruk, basis drift og reising.

Selskapet har iverksatt et resultatforbedringsprogram med mål om å bedre resultatet med 300 millioner kroner i 2012 sammenlignet med budsjettet for 2009.

Og som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt, skyver nå Avinor på alle investeringer de kan.

Les også: Store tap for Avinor

Vet lite om framtida

– Det er dette som svir mest. Vi må nå vente på økende trafikk og/eller endrede rammevilkår, sa Quale.

Han innrømmer at verken han eller andre i luftfarten kan si med noen som helst sikkerhet hvordan trafikken vil utvikle seg. Avinors beste gjetning er at den vil flate ut i 2010.

De tror heller ikke på noen rekyl ala den noen år etter 9/11 2001, men en mer gradvis bedring som følger BNP.

Bedre rammevilkår er imidlertid noe Quale nå ser lyst på:

Tror på gjennomslag

– Det virker nå som vi etter et par års påtrykk er i ferd med å få gjennomslag for at utbyttepolitikken skal endres. Det vil si at styret i får mer makt i forhold til hva slags utbytte som skal utbetales, fortalte Avinor-sjefen.

Quale og styreleder Inge K. Hansen i Avinor har ved flere anledninger påpekt at de mener det er urimelig å bli tappet for penger samtidig som de må utføre myndighetspålagte investeringer.

Statens pengemaskin trenger pusterom

På Flyoperativt Forum stilte Quale spørsmålet om hva som er vitsen med et styre dersom det likevel bare er eieren, Samferdselsdepartementet, som bestemmer spørsmål som er helt avgjørende for selskapets drift.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.