Trondheimsfirma hevder partner fikk taiwansk firma til å kopiere det viktigste produktet deres

Møter den gamle samarbeidspartneren i retten.

Trondheimsfirma hevder partner fikk taiwansk firma til å kopiere det viktigste produktet deres
Trondheimsfirmaet Eltorque hevder Brødrene Dahl ulovlig har fått laget en kopi (rød ring) av deres aktuator i Taiwan. Faksimiler: Eltorque og Brødrene Dahl

En aktuator, en fjernstyrt anordning for å stenge og åpne ventiler på skip, er stridens kjerne i en langvarig konflikt mellom trondheimsfirmaet Eltorque og grossisten Brødrene Dahl.

Tirsdag møtes de to tidligere samarbeidspartnerne i retten i Oslo.

Eltorque utvikler og produserer aktuatorer og systemer for å styre ventiler til skip. Nå krever de at Brødrene Dahl får forbud mot å selge det de mener er en ulovlig kopi av deres aktuator.

– Alle kritiske komponenter er kopiert

Eltorque og Brødrene Dahl samarbeidet i over 20 år om aktuatoren QT250. Grossisten hadde også vært involvert i utviklingen av anordningen. Så ble forholdet kjøligere.

Anordningen er det viktigste produktet til trondheimsbedriften, som de siste årene har omsatt for over 100 millioner kroner i året.

På Nor-Shipping messen i 2019 stilte så Brødrene Dahl ut en annen aktuator – HTA-0250, produsert av det taiwanske selskapet Haitima. Et kopiprodukt, ifølge Eltorque. De sendte da et «meget tydelig advarselsbrev» til samarbeidspartneren.

Eltorque hevder nå at Brødrene Dahl engasjerte Haitima for å kopiere aktuatoren deres. De mener å kunne bevise at Brødrene Dahl har bestilt 1000 slike innretninger fra Taiwan. 

Et bilde viser ifølge Eltorque at Haitima tester aktuatoren deres i Taiwan. Eltorque hevder også at deres proprietære programvare er blitt direkte kopiert av Haitima etter instruks fra Brødrene Dahl. Trolig et brudd på åndsverkloven, ifølge dem.

«Resultatet har blitt et Kopiprodukt som er en meget nærgående etterlikning av QT250», skriver advokaten deres i sluttinnlegget til retten.

«Alle kritiske komponenter er kopiert», heter det.

Eltorque mener Brødrene Dahl har gått frem bak ryggen deres og snyltet på dem. De mener grossisten både har brutt god forretningsskikk og kopiforbudet i markedsføringsloven.

«Flere tusen år gammel teknologi»

Brødrene Dahl har en helt annen versjon. De hevder aktuatoren HTA-0250 er utviklet selvstendig, og nekter for å ha brukt QT250 da den ble utviklet.

Salgs- og markedsdirektør Per-Erik Strømmen hos Brødrene Dahl bekrefter at de bestrider påstanden fra saksøker.

– Utover det så har vi ingen kommentarer på nåværende tidspunkt, skriver han i en e-post.

I sluttinnlegget mener de at aktuatoren til Eltorque ikke hadde blitt til uten dem.

«Eltorque kontaktet Brødrene Dahl med en motor og lurte på hva den kunne brukes til», skriver advokaten deres.

De legger også i hovedsak skylden på Eltorque for at samarbeidet kjølnet. Årsaken var ifølge dem at Eltorque kontaktet Brødrene Dahls kunder direkte, samt at de rekrutterte en sentralt ansatt fra dem. Grossisten omtaler dette som illojal opptreden, noe Eltorque avviser.

Brødrene Dahl mener handlingene gjorde at de måtte finne en ny samarbeidspartner, for fremdeles å kunne tilby elektriske aktuatorer til kunder i det maritime markedet. Valget falt til slutt på Haitima. De utviklet aktuatoren HTA-0250 på grunnlag av spesifikasjoner de fikk av Brødrene Dahl. Aktuatoren har videre programvare basert på åpne standarder, ifølge dem.

Brødrene Dahl avviser at de har fått laget en kopi. De også avviser at de har brutt markedsføringsloven eller åndsverkoven.

De viser til at det er to hovedkomponenter i en aktuator, motor og gir. Motorene skal være forskjellige i de to produktene, og om giret skriver de dette:

«Planetgiret som benyttes i begge aktuatorene bygger på flere tusen år gammel teknologi og masseproduseres av tredjepartsleverandører over hele verden.»

TU har sendt flere henvendelser til Eltorque om saken, som ikke er besvart. Heller ikke selskapets prosessfullmektig har besvart vår henvendelse om saken.

TU har også forsøkt å innhente en kommentar fra Haitima Cooperation til Eltorques påstander. Heller ikke fra dem har vi mottatt svar.

Les også