Trønderenergi-sjefen: Dropp elektrifisering av sokkelen

Med full stans i vindkraftutbyggingen, må vi heller bruke kraften på land, sier Trønderenergi-sjef Ståle Gjersvold.

Trønderenergi-sjefen: Dropp elektrifisering av sokkelen
– Leverandørindustrien ønsker å levere og komme på markedet innen havvind. Jeg tror at det er det som er den store bakenforliggende driveren i elektrifiseringsdebatten, sier Ståle Gjersvold til Montel. Foto: Åge Hojem/Trønderenergi

– Når vi trenger så mye kraft for å elektrifisere samfunnet, så bør vi bruke kraften på land, fremfor å sende den ut på sokkelen, sier Trønderenergi-sjef Ståle Gjersvold til Montel.