IKT

Tromsø kaller

10. feb. 2001 - 11:46

Administrerende direktør Karl-Johan Jakola i Forskningsparken i Tromsø har store planer. I april gir han startsignal for å sette i gang byggetrinn 2. – Herfra er det 200 meter til sykehuset og 400 meter til universitetet, demonstrerer Jakola og peker utover de vintergule og mildværvåte gressmarkene foran Forskningsparken.

Sammen med Universitetet i Tromsø, Norges fiskerihøgskole, Norut-gruppen og Regionsykehuset i Tromsø med Nasjonalt Senter for Telemedisin, utgjør Forskningsparken i dag kompetansemiljøet i Breivika i Tromsø. Her arbeider i dag til sammen 7000 personer. I tillegg kommer over 6000 studenter.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, marin og medisinsk bioteknologi, samt oppdrettsteknologi og marine arter er viktige satsingsområder.

30.000 kvadrat

Når IKT-Campus Tromsø etter planen står ferdig neste år flytter også tunge kommersielle aktører inn i komplekset, som skal vokse til i alt 30.000 kvadratmeter. Nybygget skal blant annet huse 300 IKT-arbeidsplasser knyttet til Nasjonalt Senter for Telemedisin. Dagens 80 ansatte holder til i brakker spredt omkring. Karl-Johan Jakola håper videre å få Telenor inn i komplekset.

Sparebank1-Gruppen AS flytter utviklingsenheten for sine nettbankløsninger til Ishavsbyen.

– Tromsø har et blomstrende teknologimiljø. Vi ser interessante utviklingsmuligheter i samarbeid med universitetet og forskningsmiljøet, samt de etableringene som har skjedd med utspring i disse. Med utvidelsen av Forskningsparken får vi en attraktiv samlokalisering med andre IKT-bedrifter, sier nettbanksjef Olav Eriksen i Sparebank1-gruppen til Teknisk Ukeblad. – Vi har et ønske om å utnytte kompetansemiljø i distriktene, og ikke klumpe alt sammen i Oslo-gryta, forklarer Eriksen.

Karl-Johan Jakola mener det er viktig å få de tunge aktørene med seg: – De store tiltrekker seg andre IKT-aktører regionalt og nasjonalt. Vi har allerede mange som ønsker seg inn i konseptet.

Inkubator for nyskaping

Forskningsparken i Tromsø og Selskapet for industrivekstanlegg (Siva) skal stå for utbyggingen til cirka 300 millioner kroner. Totalt vil Forskningsparken huse 750 kompetansearbeidsplasser – hvorav 500 nye.

I mellomtiden utvides Inkubator Tromsø. For tiden reises kontorceller med 32 arbeidsplasser for gründere i glassatriet i Forskningsparken. Fra mars kan dermed flere gründere og nyskapingsbedrifter nyte godt av rimelig husleie, kontorfasiliteter og tilgang til et nettverk av rådgivere innen bedriftsetablering, markedsbearbeiding og risikokapital.

De to første inkubatorbedriftene er allerede på plass. Well Diagnostics er det første rene telemedisinselskapet med utgangspunkt i miljøet ved Nasjonalt Senter for Telemedisin. Selskapet utvikler multimedia- og kommunikasjonsløsninger for helsevesenet. ProBio Nutraceuticals AS driver markedsføring og salg av produkter til kosttilskudd, funksjonell mat og fôr.

Regionen våkner

– Jeg har alltid vært av den oppfatning at kompetanse og gode ideer er likt fordelt over hele landet, bare rammebetingelsene er de rette. Flaskehalsen for at også Nord-Norge skal være med i den nye økonomien, er mangel på risikovillig kapital. I dag ser vi at det regionale næringslivet er mer oppmerksom på teknologi- og næringsutvikling, og at det lykkes å skaffe til veie kapital, forteller Jakola.

Det private investeringsselskapet Nord-Invest er et synlig resultat i så måte. Selskapet ble etablert i 1999 med en kapitalbase på 20 millioner kroner, hentet fra næringslivet i regionen. Jakola, som er styreformann i Nord-Invest, håper nå å øke selskapets kapital til 100 millioner kroner – med 50 prosent statlig bidrag.

– Miljøet i Tromsø venter nå at også staten bidrar til denne satsingen, på samme måte som de har gjort på det sentrale Østlandet. Enkelte i sentralbyråkratiet har motarbeidet slike regionale initiativ, med det urgamle og stadig tilbakevendende argument at vi ikke har tilstrekkelig kompetanse. Et slikt statlig bidrag er ikke mye å forlange i forhold til de beløp staten bidrar med til IT-Fornebu, mener forskningsparkgeneralen i Tromsø.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.