Troms vil ha kulldrift

Troms Kraft ønsker å engasjere seg i driften av kullkraftverket på Svalbard. De vurderer også å gå inn på eiersiden. Dette skriver Svalbardposten. Administrerende direktør Jens Kr. Lundeland sier til avisen at han tror det er forretningsmessig interessant dersom staten bidrar til opprustning av anleggene. – Vi avventer et eventuelt utspill fra eieren Svalbard Samfunnsdrift, sier han.

I Svalbardmeldingen legges det opp til at Longyearbyen Energiverk kan bli overtatt av lokalstyret i Longyearbyen. Lokalpolitikerne har også fått klare signaler fra sentralt hold om at det vil bli bevilget midler til å ruste opp energiverket før en eventuell overtakelse. (aa)

Les mer om: