KRAFT

Troms Kraft tar Sverige med strøm

NORSK SVENSKEKONGE: Konsernsjef Oddbjørn Schei og Troms Kraft har suksess i Sverige med miljøriktig kraft kombinert med salg av kulturprodukter. Denne type annerledes produktbundling er ikke vanlig i den norske kraftbransjen.
NORSK SVENSKEKONGE: Konsernsjef Oddbjørn Schei og Troms Kraft har suksess i Sverige med miljøriktig kraft kombinert med salg av kulturprodukter. Denne type annerledes produktbundling er ikke vanlig i den norske kraftbransjen. Bilde: Trond Heggelund

Dette er Kraft & Kultur

 • Svensk heleid datterselskap av Troms Kraft.
 • Kontorsted i Stockholm. Har drøyt 20 medarbeidere.
 • Total omsetning er nærmere en milliard kroner, herav utgjør 80 millioner kroner salg av kultur.
 • Har fokus på miljø og kultur.
 • Selger fornybar energi.
 • Har Sveriges tredje største internettbokhandel som selger musikk, bøker og filmer.
 • Etablerte bokforlaget Voltaire publishing før jul.
 • Driver eget reklamebyrå.

Dette er Troms Kraft

 • Troms Kraft er Nord-Norges største energikonsern. Konsernet har hovedkontor i Tromsø og sysselsetter drøyt 450 medarbeidere.
 • Konsernet omsetter årlig 5 TWh fordelt på privat- og bedriftsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Konsernet eies av Troms fylkeskommune (60 prosent) og Tromsø kommune (40 prosent).
 • Troms Kraft har sitt konsesjonsområde i 15 av 25 kommuner i Troms, og eier 12 kraftverk.

TROMSØ: Suksessen til Kraft & Kultur er «hemmeligheten» til Troms Kraft.

På hjemmesidene til Nord-Norges største energikonsern er det få ting som tyder på at selskapet har blitt en meget stor aktør i kraftmarkedet i Sverige.

Nordlendinger er generelt ikke kjent for å være beskjedne, men i Troms Krafts tilfelle har de ikke engang en liten link til til det suksessrike svenske datterselskapet.

Kraft & Kultur har allerede opparbeidet seg en betydelig kundemasse og leverer strøm til nærmere 200 kommuner i Sverige, over 40 000 husholdningskunder og 3 500 næringslivskunder.

Er Sveriges sjette største

– Vi har vært veldig heldige med etableringen av Kraft & Kultur i Sverige. Få nordmenn vet det, men vårt datterselskap er i dag Sveriges sjette største strømleverandørselskap. I Norge omsetter Troms Kraft årlig for 1,6 milliarder kroner årlig. Tilsvarende tall for vår utenlandssatsing er nær en milliard kroner, sier konsernsjef Oddbjørn Schei.

– Jeg ser ikke bort fra at vi i framtiden vil kunne omsette mer i utlandet enn i Norge. Dette har sammenheng med at vi nå øker kraftig i Sverige, samt at Kraft & Kultur før jul etablerte oss i Finland med kontor i Helsingfors. Kraftsalget i Finland begynner allerede i mars, sier Schei.

Har skiftet miljøgir

Han tok i oktober over etter nestoren Torvall Lind som valgte å gå av med pensjon. Etter at Schei tok over sjefsstolen er det tydelig at konsernet har skiftet gir og turtallet er høyere enn tidligere.

Konsernet er nå svanger med en rekke store prosjekter som eksempelvis vindkraft og fjernvarme fra søppel. I likhet med den svenske satstingen på Kraft & Kultur er Schei i gang med å få Troms Kraft inn på et mer miljøriktig spor.

Et annerledes konsept

– Den norske kraftbransjen, Troms kraft og våre norske kunder har mye å lære av svenskene og deres fokus på miljøriktig kraft. Miljøsatsingen er ikke bare viktig for vår egen samvittighet, men handler om hvordan vi sammen skal redde kloden vi bor på. En av de viktige suksessfaktorene til Kraft & Kultur er at de har fått kundene til å betale litt mer for ren miljøkraft som ikke er basert på atomverk eller kullkraft. Svenskene viser dermed at de tar mer aktivt ansvar, sier Schei.

Da Troms Kraft i 2001 gjorde sitt inntog i det svenske markedet, visste de at kraften måtte kombineres med andre produkter for å vinne de rette kundene. Bakgrunnen er at svenskene er de mest miljøbevisste kundene i verden. Troms Kraft valgte derfor å skape et annerledes konsept som henvendte seg til kunder som verdsetter mer grønne verdier og kultur.

Fikk 12 000 nye kunder

Foruten miljøriktig kraft kan de svenske kraftkundene kjøpe kulturprodukter som musikk, bøker og film via en egen nettbutikk. Bundling av såpass ulike produkter er ikke vanlig kost i den norske kraftbransjen. Men i Sverige er det populært.

Da Kraft & Kultur i desember hadde en omfattende reklamekampanje på T-banen i Stockholm fikk de 12 000 nye kunder. Kampanjen spilte på hvor lite miljøbevisste andre kraftselskaper og produsenter er.

– Jeg er stolt over hva datterselskapet vårt har fått til. Men det er for tidlig å ta det samme konseptet hjem til Norge, selv om vi har mye å lære av de miljømessige sidene som Kraft & Kultur representerer, sier Oddbjørn Schei.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.