KRAFT

Troll trues av utsettelse

KAN BLI UTSETTELSE: Hvis ikke kraftlinjen mellom Mongstad og Kollsnes kommer på plass i tide, kan det føre til redusert produksjon på Troll A-plattformen.
KAN BLI UTSETTELSE: Hvis ikke kraftlinjen mellom Mongstad og Kollsnes kommer på plass i tide, kan det føre til redusert produksjon på Troll A-plattformen. Bilde: Marit Hommedal/Statoil
Øyvind LieØyvind Lie
1. aug. 2011 - 07:17
Vis mer

Det kan være en trussel for strømforsyningen til Troll A-platformen i Nordsjøen, som får økt kraftbehov fra 2015.

Det er i brev fra BKK til Olje- og energidepartementet (OED), sendt like før sommerferien, at utsettelsen kommer frem.

Da BKK Nett søkte konsesjon for linjen i 2007, var planen at den skulle settes i drift tidlig i 2011. Men siden den gang har tidspunktet for konsesjon og mulig idriftsettelse blitt forskjøvet. Først hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og nå hos OED, som har hatt saken til behandling siden 31. jaunar i år.

«På et møte 14. juni ble det opplyst at endelig konsesjon fra OED ikke vil foreligge før i 2012. Dette medfører at forbindelsen ikke vil kunne være i drift før i 2015», heter det i et brev fra BKK Nett til OED som er skrevet 24. juni.

Les også:

BKK bekymret

I et annet brev sendt samme dag utdypes bekymringen.

«Etter det vi forstår er det mulig at utvidelsen for Troll-plattformen gis konsesjon før departementet rekker å sluttbehandle vår konsesjonssøknad for Mongstad — Kollsnes. Vi forstår det også som at rettskraftig konsesjon for Mongstad — Kollsnes ikke vil foreligge før i 2012. Vi verken vil eller kan overprøve departementets prioriteringer i disse sakene. Vi ønsker imidlertid på nytt å uttrykke vår bekymring når det gjelder forsyningssituasjonen i Bergensområdet», skriver BKK.

Les også: NVE hører ikke på Statnett

Kan ikke bekrefte

Kommunikasjonsrådgiver Håkon Smith-Isaksen i OED opplyser at begge søknadene er til behandling i departementet.

Han kan ikke si når konsesjonssøknadene vil være ferdig behandlet, eller om det er aktuelt for OED å gi Statoil konsesjon for utvidelsen av Troll A-plattformen før departementet rekker å sluttbehandle BKKs konsesjonssøknad for Mongstad-Kollsnes.

– Det er ikke mulig for departementet nå å angi nøyaktig tidspunkt for når konsesjoner vil foreligge, sier Smith-Isaksen.

Han kan dermed ikke bekrefte BKKs påstand om at OED ikke kommer med noen avgjørelse Mongstad-Kollsnes- saken før til neste år.

Les også: – Mer dramatisk enn Hardanger

RINGVEI: BKK ønsker en sterk ringvei for å sikre strømforsyningen i Bergensregionen.
RINGVEI: BKK ønsker en sterk ringvei for å sikre strømforsyningen i Bergensregionen. Kilde: BKK BKK

Henger nært sammen

Konsesjonen for Troll-kablene og Mongstad-Kollsnes-konsesjonen (se faktaboks) henger nært sammen.

OED skal avgjøre om Troll A-plattformen skal få strøm fra Mongstad eller fra Kollsnes og hvordan denne linjen skal bygges.

Både Statoil og NVE mener Kollsnes-alternativet er det beste. En tilknytning på Kollsnes anslås å koste 2 milliarder kroner, mens Mongstad-alternativet ventes å koste 2,3 milliarder kroner.

Fra Kollsnes vil ledningene ut til Troll kun være 69 kilometer, mens det fra Mongstad er om lag 80 kilometer til Troll.

For å avgjøre hvilket alternativ som skal velges, er det viktig å ha sikkerhet for at tilknytningspunktet har en stabil strømforsyning.

Kollsnes vurderes som det beste tilknytningspunktet hvis Mongstad-Kollsnes-linjen kommer i drift plass innen 2015.

Les også: – Nå er det viktigste å ta vare på hverandre

Usikkerhet

Til tross for den store kostnadsforskjellen mellom tilknytningsalternativene prioriterte imidlertid Statoil først Mongstad-alternativet. Årsaken var usikkerheten omkring gjennomføringen av nettforsterkingen mellom Kollsnes og Mongstad.

I sin innstilling til OED i januar mente imidlertid NVE at Mongstad–Kollsnes ville kunne være på plass med tilstrekkelig margin innen 2015 hvis de får konsesjon innen “rimelig tid”.

Hvis Mongstad-Kollsnes-forsterkningen drøyer for lenge, vil det svekke forsyningssikkerheten for Troll.

Effektbehovet på Troll A vil gradvis øke fra 2015. Full belastning på de nye kablene ventes omkring 2018.

Travelt for BKK

I sin innstilling skriver NVE at Troll Unit skulle ta endelig investeringsbeslutning og oversende Plan for utbygging og drift (PUD) i juli 2011 for behandling i Stortinget høsten 2011, og at dette forutsetter at de får konsesjon innen da.

Da ville det være en klar fordel å vite hva som skjer med Mongstad-Kollsnes-linjen, og om den blir klar til 2015.

Men med en utsettelse av konsesjonen til 2012 kan det bli vanskelig. I en e-post til NVE 24. januar opplyste BKK at en kontrakt med kabelleverandør bør inngås senest tredje kvartal 2011 for at linjen kan være i drift fra 1. januar 2015.

Krav om kabling på lengre strekninger vil imidlertid føre til forsinkelser i forventet framdrift.

I sine høringsinnspill var både Statnett og BKK bekymret for tidsaspektet og ba NVE om at Troll A ikke fikk anleggskonsesjon før de nødvendige nettforsterkningene er på plass.

Samfunnsmessige kostnader

Dersom Sima–Samnanger og Mongstad–Kollsnes ikke er satt i drift innen forventet tidspunkt for forbruksøkningen på Troll A, vil det som en midlertidig løsning være mulig å benytte systemvern som sørger for at driften av nettet opprettholdes dersom det skulle oppstå problemer, ifølge NVE.

Men en slik løsning vil medføre økte samfunnsmessige kostnader og bør unngås, skriver direktoratet.

NVE påpekte også at en eventuell utsettelse av tilknytningen av Troll vil kunne bety store samfunnsmessige kostnader i form av redusert gassproduksjon.

Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.