Troll-flaggermus overlevde på biff og bananer

Troll-flaggermus overlevde på biff og bananer
En trollflaggermus er funnet på Trollfeltet ¿ om bord i skipet Havila Troll. Matros Jan Olav Vadseth tok seg av den, og visste ikke at det var en sjeldenhet han hadde funnet. Trollflaggermus er rødlistet som sårbar i Norge, fordi bestanden er svært liten. Bilde: Jan Olav Vadseth/Scanpix

Trollflaggermus er rødlistet som sårbar i Norge, fordi bestanden er svært liten. Den er bare påvist noen få ganger på Vestlandet, samt på en plattform på Haltenbanken for flere år siden.

Jan Olav Vadseth, matros på beredskapsfartøyet Havila Troll, visste ikke at det var en sjelden, rødlistet art han fant om bord i midten av mai. Han tok seg likevel av flaggermusa.

– Vi lå som beredskapsfartøy på Trollfeltet, rundt 80 kilometer vest for Bergen. Det er første gang i løpet av mine tolv år her ute at vi har hatt besøk av flaggermus, sier Vadseth til NTB.

Biff og bananer

Vadseth fikk råd om å fôre flaggermusa med rått kjøtt, så den fikk blodig biff av beste indrefilet. Etter hvert fikk han kontakt med flaggermuseksperten Jeroen van Derkooij i Norsk Zoologisk Forening, og dietten ble justert til en graut av bananer og egg.

Etter å ha utvekslet bilder, kom de også til at det trolig var snakk om et eksemplar av den sjeldne trollflaggermusa, Pipistrellus nathusii. Hun ble døpt Havila Troll, etter skipet.

– Enkelte blant mannskapet var litt skeptiske. Men Havila var ingen vampyr, og var dessuten bare 4 centimeter lang. Hun bodde i en isboks i garderoben til vi kom til land i Fosnavåg 30. mai. Da ble hun overlatt til en flaggermusforsker, som artsbestemte og ringmerket flaggermusa, før hun ble utplassert i et egnet område, forteller Vadseth.

Trekker over Nordsjøen

Trollflaggermus trekker opp til 1.900 kilometer, blant annet mellom Norge og Storbritannia, sier Jeroen van der Kooij til NTB.

– Bestanden i Norge er svært liten, og den er bare funnet noen få ganger før. Det at den trekker så langt gjør den også ekstra sårbar. Den møter farer på veien, sier han.

En av de største farene er vindmøller.

– Undersøkelser viser at flaggermusene tiltrekkes av vindmøller. Enten for å finne hvile på den lange veien over Nordsjøen, eller fordi de hvite vindmøllene tiltrekker seg insekter. Det blir eksperimentert med ulike metoder for å gjøre vindmøllene mindre dødelige for trekkende flaggermus, forteller van der Kooij.

Flaggermusavtale

Han kritiserer Norge for ikke å leve opp til sine internasjonale forpliktelser om tiltak for å beskytte trekkende flaggermus.

Norge har undertegnet den såkalte Eurobats-avtalen, som ligger under Bernkonvensjonen om vern av Europas ville dyr og planter. I en egen resolusjon blir statene oppfordret til å se på virkningen for trekkende flaggermus når nye vindkraftanlegg blir planlagt.

– Meg bekjent har ikke det skjedd ved en enesten norsk vindkraftutbygging, sier van der Kooij.

Les mer om: