KRAFT

Troll A blir B-kunde

VANSKELIG FORSYNINGSSIKKERHET: Olje- og energidepartementet har både måttet ta hensyn til forsyningssikkerheten i Bergensområdet og de enrome gassintektene fra Troll A når de har utformet konsesjonsvilkårene for platformen.
VANSKELIG FORSYNINGSSIKKERHET: Olje- og energidepartementet har både måttet ta hensyn til forsyningssikkerheten i Bergensområdet og de enrome gassintektene fra Troll A når de har utformet konsesjonsvilkårene for platformen. Bilde: Marit Hommedal/Statoil
Øyvind LieØyvind Lie
27. sep. 2011 - 07:07

Troll A

 • En tredjedel av all gasskapasiteten på sokkelen produseres fra Troll A,
 • Troll A levere når andre felt må holde tilbake produksjon, og sikrer slik leveringsforpliktelsene fra andre felt.
 • De to kompressorene som kommer i drift i 2015, vil gjøre Troll A i stand til fortsatt å produsere 120 millioner kubikkmeter per dag fram til 2018, og sikre at en produksjon på 30 milliarder kubikkmeter per år fram til 2024.
 • Kompressorene er nødvendig fordi trykket i reservoaret synker ettersom gassen tas ut, og de sørger for at gassen fra Troll transporteres inn til prosessanlegget på Kollsnes. Der i fra sendes gassen videre til kontinentet.
 • Kilde: Statoil

Eiere i Troll:

 • Petoro (56 prosent)
 • Statoil (30,58)
 • Norske Shell (8,10)
 • Total E&P Norge (3,69)
 • ConocoPhillips Skandinavia (1,62)

Troll A-plattformen trenger mer kraft fra land for å kompensere for trykkreduksjonen i reservoaret, slik at produksjonskapasiteten kan opprettholdes.

Olje- og energidepartementet ga derfor nylig Troll-lisensen tillatelse til å bygge to nye likestrømskabler på til sammen 112 MW og en ny vekselstrømkabel på 30 MW fra Kollsnes i Øygarden kommune og ut til plattformen.

I dag er det to eksisterende kompressorer på plattformen med en effekt på 44 MW hver. Nå får Statoil to nye kompressorer på 50 MW hver. Til sammen vil de fire kompressorene dermed ha en effekt på 188 MW, opplyser informasjonssjef Ola Anders Skauby i Statoil.

Økningen i effektbehovet til de to nye kompressorene skjer gradvis fra 2015 til 2018, med ca. 40 MW det første året og deretter med en gradvis økning til 100 MW i 2018, ifølge Skauby.Lavest prioritet

Vanligvis får kraftforbrukere lov til å knytte seg til nettet uten vilkår, eller de får beskjed om å vente noen år til kapasiteten i nettet er god nok.

Forsyningssikkerheten i Bergensområdet er anstrengt, og ventes ikke å bli bra igjen før kraftlinjen mellom Mongstad og Modalen er på plass, tidligst i 2016.

Hvis Troll hadde måttet vente så lenge på å koble seg til kraftnettet, ville det kunne ført til store tapte inntekter fra gasseksporten.

Olje- og energidepartementet løste saken ved å gi Troll A tillatelse til å koble det nye forbruket på nettet i 2015, men som den lavest prioriterte kunden i Bergensområdet.

Det innebærer at de Troll blir den første forbrukeren som kobles av nettet hvis det oppstår problemer i nettdriften, og den siste som får gjenopprettet forsyningen etter et strømbrudd. Statoil får ingen kompensasjon for dette.

Les saken: OED lar Troll svekke forsyningssikkerheten

Fornøyd Statnett

– Vi er fornøyd fordi vi opplever å ha fått gehør for vår bekymring for forsyningssikkerheten i Bergensområdet. Olje- og energidepartementet har valgt å sette svært strenge vilkår for Trolls tilknytning til nettet, sier konsendirektør Gunnar G. Løvås i Statnett.

– I all hovedsak synes vi dette har blitt en løsning som tar godt vare på forsyningssikkerheten i regionen, sier Løvås.Gunnar Løvås, Statnett
FORNØYD STATNETT: Konserndirektør Gunnar G. Løvås i Statnett er fornøyd med de strenge betiingelsene Olje- og energidepartementet stiller for å la Troll A få strøm fra land. Øyvind Lie

Får fortsatt strøm

Skauby i Statoil ønsker ikke å kommentere hvor mye penger Troll risikerer å tape på å ha lavest prioritet i nettet ved en eventuell nedstengning.

Skauby understreker at de nye vilkårene kun gjelder de nye kablene, ikke for kraftforsyningen Troll A allerede har i dag.

– I en situasjon med anstrengt forsyningssikkerhet, vil vi fortsatt ha strøm til gassproduksjon, sier Skauby.

– Når vil produksjonen på Troll være så stor at et utfall av de to nye kompressorene vil gi redusert gassproduksjon?

– Vi ønsker ikke å gi noen så konkret produksjonsprofil. Vi forholder oss til vilkårene som ligger i konsesjonen, sier Skauby.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.