NYHETER

Trolig hjemmeseier i Lillesand

Alt tyder på hjemmeseier i kampen om en lang gang/sykkelveg i Aust-Agder. Heldal Entreprenør fra Lillesand leder med et anbud på 69,5 millioner kroner, men ledelsen er knapp. Mindre enn to prosent skiller de to som ligger lavest.

Gang/sykkelvegen skal ligge på venstre side av kjørebanen. Hvem som skal utføre jobben er foreløpig usikkert, men mye rart skal skje hvis ikke et firma fra Lillesand blir involvert. (Foto: Google)
Gang/sykkelvegen skal ligge på venstre side av kjørebanen. Hvem som skal utføre jobben er foreløpig usikkert, men mye rart skal skje hvis ikke et firma fra Lillesand blir involvert. (Foto: Google)
13. jan. 2015 - 14:49

Andreplassen holdes av et annet Lillesand-firma, BGB, som har gitt felles anbud med Holbæk Anlegg fra Vennesla. Arbeidsfellesskapet vil ha 70,8 mill. for jobben.

Gang/sykkelvegen skal følge fylkesveg 402 som krysser kommunegrensen mellom Lillesand og Birkenes.

Bak de to i teten er det stor sprik mellom anbudene. TT Anlegg fra Mandal er nr. tre med 74,9 mill., fulgt av PS Anlegg fra Grimstad (81,5 mill.), Eivind Gauslå & Sønner fra Arendal (87,1 mill.), Repstad Anlegg fra Søgne (92,9 mill.) og Kaspar Strømme fra Kristiansand (93,6 mill.).

Fylkesveg 402 går mellom sentrene i de to kommunene. Avstanden er knapt 15 km. I dag er det gang/sykkelveg eller fortau langs fylkesvegen gjennom begge kommunesentrene og et lite stykke utenfor dem, men det gjenstår 9 550 meter før det er et sammenhengende tilbud til fotgjenger og syklister.

Det gjenstående blir tatt tas i et eneste oppdrag. Så lange gang/sykkelveger blir sjelden lyst ut.

På en 2 650 meter lang strekning går fylkesveg 402 langs en viktig sjøørretelv. Her skal vegen sideforskyves for å unngå fylling i elva. På resten av strekningen blir kjørebanen liggende der den er i dag. Gang/sykkelvegen skal gå på vestsiden av kjørebanen hele vegen.

Oppgaven blir omfattende, 49 000 kbm fjell skal sprenges og 37 000 kbm løsmasser skal flyttes og det skal settes opp 7 200 meter rekkverk og 2 000 meter kantstein av granitt.

Hele regningen blir ikke dekket over vegbudsjettet. De to kommunene benytter anledningen til å oppgradere vann- og avløpsnettet. Dette arbeidet er med i entreprisen.

Vegvesenet regner med anleggsstart rundt påsketider. I mai 2017 må jobben være fullført.

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.