NYHETER_BYGG

Trives i treblokk

21. juni 2001 - 07:15

Den første blokken i tre i Smeaheia utenfor Sandnes sto ferdig ved nyttårstider. KleppHus har fått positive tilbakemeldinger fra beboerne. Den neste blokken er under arbeid og blir innflyttingsklar i sommer. Den tredje er under planlegging, og blir bygget i Stavanger Kommune neste år.

Norge har ikke hatt tradisjoner for å bygge fleretasjes blokker i tre. Betongentreprenørene har rådd grunnen. I Sverige er bildet et helt annet. Der har Skanska i flere år bygget slike blokker. KleppHus tror endrede krav til arealutnyttelse og miljøkrav vil gjøre slike hus konkurransedyktige i forhold til tradisjonell blokkbebyggelse i betong.

Nye måter

Prosjekteringen av fleretasjeshus i tre bygger på kjente tekniske løsninger som er sammensatt på en ny måte. Halvor Ringstad ved Norsk treteknisk Institutt har arbeidet med et forprosjekt for å få problemstillingen rundt fleretasjeshus i tre mer kjent.

KleppHus as har markedet sitt i Sør-Rogaland. Omsetningen i 2000 var 74 millioner kroner på 30 ansatte. Produktene er i hovedsak eneboliger, rekkehus og etter hvert også lavblokker i trekonstruksjoner. Firmaet driver egen produkt-og prosjektutvikling og er aksjonær i Smeaheia Utbyggingselskap as.

Prosjektleder Magne Øvregård i KleppHus forteller at selskapet skal være med å bygge ut en egen bydel i Sandnes med inntil 750 boliger. De er snart halvveis.

– Da utbyggingsselskapet tildelte KleppHus as et tomteområde beregnet for lavblokker, måtte vi ta stilling til om vi ville bygge tradisjonelle blokker med betongskiver, eller prøve oss med litt nytenking i form av trekonstruksjoner, sier han.

Treseminar

I 1998 holdt Forum For Trekonstruksjoner og Norsk Treteknisk Institutt et seminar om fleretasjeshus i tre. Da fant KleppHus ut at dette måtte være løsningen i Smeaheia, og de tok kontakt med Arkitektkontoret Sjo Fasting. Siv. Arkitekt Dag Fasting tente på ideen, og satte en nyutdannet arkitekt, Olav Mariero, på oppdraget, sier Øvregård.

KleppHus hadde dermed forprosjektgruppen klar. Den besto av prosjektleder Magne Øvregård, KleppHus as, Ark. Olav Mariero, Sjo Fasting as og Arne Ove Teigen, Skårland as. Senere knyttet prosjektgruppen til seg Sigurd Hveem, NBI, Nils Forsen, Multiconsult, og Svein Gloslie fra Byggkompetanse.

ByggeGalla 2000 i samarbeid med Boligprodusentenes forening hadde satt opp en Utviklerpris for år 2000. KleppHus søkte på prisen, og ble utropt til vinner. Prosjekteringen var da ennå ikke ferdig, trearbeidene på blokkene startet først sommeren 2000.

Boligsprinkling

– Landets fremste ekspertise i prosjekteringsgruppen har vært med på å løse problemer rundt brann, lyd og statikk. Boligsprinkler løste de fleste problemene i forbindelse med brannprosjekteringen, sier Øvregård.

Hovedbæresystemet er bygget som kombinert system der innvendige vegger inngår i bæringen. Etasjeskillerne er 400 millimeter I-bjelker. Himlingen er bygget opp av lydskinner og to lag gips. Alle avløpsrør i himling er støpte jernrør for å redusere lydnivået.

Videre er det brukt to 22 millimeter sponplater til gulv, med lydreduserende plater under parkett. Etasjeskilleren skal ha en god lydisolerende effekt samtidig som gulvet skal være avstivende for konstruksjonen.

Kryssfiner er brukt på en del strategisk plasserte vegger få å oppnå ønsket stivhet. Konstruksjonen er boltet fast i betongunderlaget med kraftige vinkeljern.

Ikke svalgang

Bebyggelsen består av to blokker med pulttak. Det er 12 leiligheter i hver, fire i hver etasje. De er fra 62,3 til 80,9 kvadratmeter, alle med stor, sydvendt terrasse.

Parkeringsanlegg er plassert i underetasje, og her er det også boder. Blokkene har heis og tilfredsstiller husbankens krav til livsløpsstandard. Felles trappe/heisrom er lagt sentralt, løsrevet fra blokkens hovedkonstruksjon.

På denne måten er det oppnådd god lydskjerming. Arkitekten har unngått svalgangsløsningen hvor de enkelte leiligheter må passere foran soveromsvinduene til naboleilighetene for å komme til sin egne inngangsdør.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.