Tretten bru til Contexo

Tretten bru til Contexo
Contexo fra Mysen skal bygge denne brua for 65 millioner kroner hvis ingen klager på Vegvesenets vedtak innen 18. august. ll.: Plan Arkitekter

Nybrua er en 148 meter lang fagverksbru i tre. Den får et 70 meter langt hovedspenn mellom to sidespenn, et på 41 meter og et på 37 meter.

Brua skal krysse Gudbrandsdalslågen og E 6. Den erstatter en 120 meter lang stålfagverksbru fra 1895 (!) Etter flere forsterkninger tåler gammelbrua 10 tonns akseltrykk til tross for sin høye alder, men som andre bruer fra den tiden, er den alt for smal. Føringsbredden er bare 3 meter, i tillegg er det en 2 meter bred påhengt gangbane.

I 1977 ble brua forlenget med 14,5 meter mot øst. Forlengelsen går over E 6, som ble flyttet til sin nåværende posisjon langs elvebredden.Knekk i vertikalplanet

Den opprinnelig brua ligger for lavt til at tungtrafikken på E 6 kunne gått under den, hvis den hadde blitt forlenget rett fram. Derfor er det en knekk i vertikalplanet over pilaren mellom Lågen og E 6. Denne knekken vil man ikke ha på den nye brua, men på grunn av verneverdig bebyggelse på vestsiden av elva, kan ikke det vestre landkaret heves til samme nivå som det østre.

Løsningen på en asymmetrisk situasjon ble en asymmetrisk bru. Overgurten i fagverket stiger brattere fra vest enn fra øst. Det høyeste punktet vil dermed ligge ca. 10 meter vest for midten av fagverket. Høydeforskjellen mellom landkarene blir 2,5 meter.Tre og stål bli likt

Prosjekteringen av nye Tretten bru er utført av Norconsult med assistanse av Plan Arkitekter. Brua får en total bredde på 12,1 meter. Føringsbredden blir 10 meter. Det blir to kjørefelt på 3,25 meter, et fortau på 2,5 meter og to banketter på 0,5 meter. I tverrbærere, stag og rekkverk skal det brukes rustrødt Corténstål. Det betyr at stål og tre vil bli ganske likt på denne brua.

Den nye brua skal gå i samme trasé som den gamle, som derfor må rives før byggingen kan komme i gang. Rivingen inngår i entreprisen, men entreprenørens første opgave bli å etablere en midlertidig forbindelse over elva ved siden av gammelbrua. Den består av en 40 meter lang interimsbru mellom to fyllinger.Borte før vårflommen

Under rivingen av den gamle brua vil det bli tillatt å stenge E 6. Trafikken vil da gå på gamle E 6 gjennom Tretten sentrum. Den kan også bli aktuelt å stenge E 6 i korte perioder under byggingen av den nye brua.

Entreprenøren får to frister å forholde seg til. Innen 15. april neste år må den midlertidige forbindelsen være fjernet. Hvis den ikke er borte når vårflommen setter inn, kan man risikere at vannstanden blir ekstra høy oppstrøms. Dessuten kan Lågen rive med seg fyllmasse som vil føre til forurensninger, i verste kan den ta med seg hele interimsbrua.

Når den midlertidige forbindelsen er borte, får trafikantene en omvei på opptil 24 km i tiden før neste frist går ut. Det skjer 15. juni. Da må den nye brua være klar til bruk.

Les mer om: