INDUSTRI

Trenger penger til bioolje-fabrikk

TRENGER PENGER: Omsetningspåbud for biodrivstoff blir positivt mottatt av Norske Skog. De har planer klare for fabrikk på Hønefoss, men trenger pengehjelp.
TRENGER PENGER: Omsetningspåbud for biodrivstoff blir positivt mottatt av Norske Skog. De har planer klare for fabrikk på Hønefoss, men trenger pengehjelp.Bilde: Junge, Heiko

Xynergo

  • Xynergo eies av Norske Skog, Viken Skog, Allskog, Mjøsen Skog og Statskog.
  • CHOREN Industries og Norske Skog/Xynergo har inngått en avtale om samarbeid innen andre generasjon biodrivstoffproduksjon basert på biomasse fra skogen.
  • Samarbeidet innebærer en allianse med kompetanse langs hele verdikjeden – fra håndtering av trevirke til ferdig miljøvennlig biodrivstoff.


Norske Skog har gjennom selskapet Xynergo konkrete planer om oppstart av produksjon av bioolje basert på trevirke ved to fabrikker.

Den første skal etter planen etableres på Follum i Hønefoss i løpet av 2010-2011.

Ber om 100 mill

Fabrikkens produksjonsvolum på 45 millioner liter bioolje vil erstatte klimaskadelig fyringsolje, og alene redusere Norges utslipp med 70 000 tonn CO2, ifølge selskapets beregninger.

Fabrikken vil koste mellom 200-250 millioner kroner.

Får ikke avklaring

Norske Skog har forlengst gitt myndighetene beskjed om at rundt 100 millioner kroner av dette må komme fra det offentlige, dersom fabrikken skal bli en realitet.Norske Skog er i dialog med flere departement, blant annet Næringsdepartementet, men så langt har ikke regjeringens vedtak om omsetnings påbud for biodrivstoff gitt noen spin-off-effekt. Tidsplanen til biooljefabrikken trues nå av manglende avklaring fra myndighetene.

Les også:

Finanskrise

- Vi har hatt dialog med myndighetene siden i sommer. Forskjellige statsråder har gitt positive uttalelser, men den endelige beslutningsviljen mangler. Myndighetene er den eneste utfordringen vi har igjen, vi trenger et brev med konkret løfte om støtte, i dagens finanskrise er det bare dette det står på, sier konsernsjef i Norske Skog, Christian Rynning-Tønnesen.

Konsernsjefen i det kriserammede konsernet ga miljøvernminister Erik Solheim og politisk ledelse i Næringsdepartementet klar beskjed da regjeringen trommet sammen det nye strategiske rådet for miljøteknologi denne uken.

Rådet består av 24 toppledere, primært fra relevante bransjer i næringslivet, som skal gi regjeringen innspill til den nasjonale strategien for miljøteknologi.

Utvikle teknologi

Rådets første møte dreide seg i stor grad om hvor skoen trykker når det kommer til å ta i bruk eksisterende, mer miljøvennlig teknologi, og ikke minst hvordan ny teknologi kan bli utviklet.

Rynning-Tønnesen ga sin oppskrift på hvordan norsk produksjon av annengenerasjon biodrivstoff basert på trevirke kan komme opp og stå.

- Vi ønsker også å etablere to anlegg for fullskala produksjon av biodiesel i Norge, som samlet kan kutte Norges klimautslipp med 1,4 millioner tonn CO2 innen 2020. Dette er pionerarbeid. Vi trenger myndighetenes bistand for komme over i en industrialiseringsfase. Det betyr skriftlig kapital og lånegarantier, ga Rynning-Tønnesen beskjed om på møtet.

Gir ingen løfter

Miljøvernminister Erik Solheim ville ikke gi Xynergo noen løfter om fortgang i behandlingen av søknaden.

- Det sier seg selv at jeg ikke kan dele ut 100 millioner kroner her og nå over bordet. Når det er sagt er dette moden teknologi, og vi er veldig interessert i å utvikle teknologi spesielt innenfor de områdene hvor vi har naturgitte forutsetninger. Her kommer skog inn, sier Solheim.

Gir gass med biodrivstoff

Raser mot brems av biodrivstoff

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.