Trenger nye brannregler

– En ny brannlov kommer, men det ligger langt inn i fremtiden. Da må imidlertid forskriftene og veiledningen endevendes, sier utredningsleder Niels Øistein Rimstad i Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern.

Han mener at når brannforskriften om få år revideres, bør det inn et kapittel om personsikkerhet. Det må ta for seg hele rekken av problemer fra deteksjon til siste mann er ute av bygget.

At røykkontroll er aktuelt, viser ikke minst de aktuelle tunnelbrannene vi har hatt. Rimstad gir ros til Vegdirektoratets ventilasjonstiltak på naturens premisser. Dilemmaet ved tunnelventilasjon er at den ene siden er nødt til å bli røyklagt.

Kurs tross stillstand

Regelverket er ikke oppdatret på mange år. Likevel tar kommunalt ansatte stadig nye kurs.

Grunnen er at mange ikke er tilstrekkelig oppdatert innen dokumentasjon, rømningsveier, ventilasjon og andre tilsynsoppgaver. Det siste kurset innen dette temaet fra NIF og Nito måtte likevel avlyses.

– Det er stort sett de som skal drive med brannsikkerhetskontroll og gå brannsyn, som deltar på dette kurset. Der er det et kontinuerlig opplæringsbehov. De må kjenne byggeforskriftene og brannforskriftene, sier Rimstad.

Kjenn bygget

Da Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn kom i 1990, ble et krav om dokumentasjon innført.

– Det burde heller stått Du skal kjenne bygget ditt , sier Rimstad.

Han sikter til at huseiere må vite hva de skal gjøre fra det øyeblikket en brann blir varslet. Hvordan reagerer mennesker ved brann? Hvor store er marginene, og er rømningsveiene utført hensiktsmessig?

Personsikkerhet

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå