BYGG

Trenger ikke maling

Bilde: Joachim Seehusen
Joachim Seehusen
7. juli 2008 - 07:20

RENA: I militærleiren tok Forsvarsbygg sjansen på ubehandlet kledning for drøyt ti år siden, og sitter nå med 25.000 m 2 utvendige veggflater i furu uten verken maling, beis eller annen overflatebehandling.

Så langt er erfaringene meget gode.

– Byggene er prosjektert og bygget for å stå i 60 år, men det er ikke kledningen som kommer til å ryke først her, sier arkitekt Arvid Rønsen Ruud fra LPO arkitektur & design as, firmaet som kom opp med ideen om å bruke ubehandlet kledning og som vant arkitektkonkurransen.

– Ja, for oss som driver med drift og vedlikehold er dette bekymringsløst, sier Åge Mohaugen, markedssjef og ansvarlig for drift og vedlikehold av bygg på Østlandet.

Er de riktig bygget, kan trehus stå ubehandlet i hundrevis av år. De vil ikke bli ødelagt av verken råte, sopp eller andre uhumskheter. Likevel kan Prognosesenteret opplyse at vi brukte 17 millioner liter maling, dekkbeis og beis til utvendig vedlikehold i fjor. Det er overflatebehandling for langt over en milliard kroner.Manglende lufting

Men detaljene må være korrekt for å få et godt resultat. Det har Forsvarsbygg fått erfare. – Vi har en liten skråvegg på 120 m 2 som har vært utsatt for råte og som må skiftes. Vi vet ikke ennå, men vi tror at den har for dårlig lufting, sier Mohaugen.Forøvrig har det ikke vært noe vedlikehold.

– Vi har stilt så strenge krav i spesifikasjonene at vårt valg av kledning har ført til færre feil enn vanlig, påpeker Ruud.

De er enige om at besparelsene blir store, men kan ikke tallfeste noe beløp.

– Førstegangs maling koster grovt sett 250 kr/m 2, deretter kan vi regne 100 kr/m 2 for vask og maling hvert sjette til åttende år. Det er utgifter vi slipper, sier Mohaugen. Men det ble lagt ned mer arbeid enn vanlig i prosjekteringen.

Viktige detaljer

Det følger ekstra arbeid med å velge ubehandlet kledning. Treet tåler godt å utsettes for fukt, også mye fukt, men det må få anledning til å tørke ut.

I en rapport fra Sintef Byggforsk om Rena leir blir det også pekt på at det enkelte steder ikke er tilstrekkelig avstand mellom kledningen og bakken. Der har regnvann sprutet opp igjen og om vinteren samler det seg snø. Derfor har nederste delen av kledningen fått en større fuktpåkjenning enn resten. Det er godt synlig i form av sterk vekst av svertesopp.

Flere steder har også vann som renner ned fra spikerhodene gitt mørke striper av svertesopp. Spikerpistolene har nok vært brukt med for høyt trykk så spikerne er slått vel langt inn, antyder Byggforsk.

Venter ingen boom

Kledningen på Rena består ikke utelukkende av kjerneved, som anbefalt, påpeker Byggforsk i sin rapport.

– Nei, men det ble bestilt kjerneved, sier Ruud. – Trebransjen er ikke så langt fremme, de har ikke erkjent at de selger et sluttprodukt. De er mer opptatt av å selge skurlast. Dessuten mangler de en bransjeorganisasjon som kan fronte økt bruk av tre.

Ruud tror ikke at det vil komme noen boom i bruken av ubehandlet kledning – selv om det gjør livet lettere for dem som ikke er glade i å male og beise.

– Jeg tror kanskje det er på vei opp, men det vil ikke ta av. Det er jo en sterk malingsbransje som påvirker folk.

– Det er et interessant spørsmål hvorfor ubehandlet tre ikke er mer i bruk. I Mellom-Europa, spesielt i Østerrike og Sør-Tyskland er det mye brukt, og i nyere tid er det disse landene som har inspirert oss til å igjen å ta ubehandlet tre i bruk, sier professor Knut Einar Larsen ved NTNU.

Larsen er medforfatter til informasjonsbladet "Ubehandlete trefasader fra Treteknisk Institutt og til det nyeste byggdetaljbladet fra Sintef Byggforsk om ubehandlet kledning.

– Det kan skorte på kompetansen hos entreprenørene av og til, men jeg tror de fleste vet av kjerneved av furu og lerk kan stå ubehandlet, sier Larsen.

Les mer om: